Eén basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor iedereen

Het kabinet wil toe naar één basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor iedereen die werkt. Daarbij zou het dan niet meer uit moeten maken of iemand een vast arbeidscontract heeft of werkt als zzp’er. Alleen op die manier is te voorkomen dat zelfstandigen in toenemende mate onverzekerd zijn.

23 januari 2020 | Door redactie

Het kabinet zou het komende half jaar willen uittrekken om met een voorstel te komen voor een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor álle werkenden. Hier vallen dus zowel mensen in loondienst onder als zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp’er).  Een zzp’er is vaak onverzekerd. Dat leidt tot grote problemen als hij langere tijd arbeidsongeschikt raakt. Hij kan dan zijn werk niet doen, en zonder verzekering heeft hij geen inkomen.

Geen enkel vangnet 

Het gaat om een aanzienlijk aantal mensen. Volgens de NOS zijn er naar schatting 1,3 miljoen zzp’ers in Nederland, en volgens TNO heeft ongeveer 40% daarvan geen enkel vangnet om op terug te vallen. Dat betekent géén verzekering, geen spaarpotje en geen deelname in een broodfonds. Van de overige 60% zal een deel weliswaar verzekerd (tool) zijn, maar onvoldoende. Mensen zonder inkomen belanden in de bijstand.

Inkomensbescherming voor alle werkenden

Deze nieuwe aanpak van het kabinet is mede ingegeven door het rapport van de commissie Borstlap (pdf). In dat rapport wordt ervoor gepleit dat alle werkenden inkomensbescherming gaan genieten, ongeacht de manier waarop ze hun werk vormgeven. Dat moet dan ook door iedereen op dezelfde manier bekostigd worden. Het rapport noemt als extra voordeel dat de prijs van arbeid dichter bij elkaar komt te liggen, waardoor een werkgever minder makkelijk bij iemand kan afdwingen dat hij voor een (te) laag tarief een opdracht aanneemt.