Niet genoeg draagvlak voor plan verbetering re-integratie

Het plan om de betrokkenheid van de werkgever én werknemer tijdens een re-integratietraject te vergroten door ze tussentijds naar hun visie op dit traject te vragen, gaat niet door. Dat schrijft demissionair minister Koolmees van SZW in een brief aan de Tweede Kamer.

23 april 2021 | Door redactie

Voor veel (kleine) werkgevers is de twee jaar durende loondoorbetalingsplicht bij ziekte een zware last om te dragen. Eerder maakte de minister bekend dat de in het regeerakkoord van 2017 voorgestelde halvering van de loondoorbetalingsplicht onuitvoerbaar is. Nu vinden ook enkele alternatieve maatregelen geen doorgang omdat er niet genoeg draagvlak voor is.

Alternatief pakket van maatregelen

Eén van de speerpunten van het in 2018 geïntroduceerde pakket van maatregelen was het verstevigen van de rol van de zieke werknemer tijdens de loondoorbetalingsperiode. Zowel de werkgever als de werknemer zou hiervoor verplicht worden om in het plan van aanpak, de bijstellingen daarvan en de eerstejaarsevaluatie zijn visie te geven op het re-integratietraject. Bij het uitwerken van deze maatregel bleek er echter onvoldoende draagvlak te zijn. De minister gaat nu met de sociale partners op zoek naar een alternatief om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de re-integratie te vergroten.

MKB verzuim-ontzorgverzekering                               

Uit het voorgestelde pakket van maatregelen is de MKB verzuim-ontzorgverzekering (artikel) wél doorgevoerd. De verzekering heeft als doel de financiële risico’s te dekken en werkgevers hulp te bieden bij verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie. Sinds de introductie op 1 januari 2020 hebben ruim 6.000 werkgevers de verzekering afgesloten, vooral startende werkgevers die voorheen niets geregeld hadden qua ziekteverzuimverzekering. De minister noemt onder andere de hoge verzekeringsgraad voor verzuim onder kleine werkgevers, die al bestond voor de introductie van de MKB verzuim-ontzorgverzekering, als reden waarom het gebruik niet hoger ligt. Ook was door de coronacrisis de blik van werkgevers het afgelopen jaar voornamelijk gericht op de korte termijn. Door onder meer de inzet van communicatiecampagnes om werkgevers meer bewust te maken van verplichtingen en kosten bij langdurige ziekte, is de verwachting dat meer werkgevers in 2021 van de verzekering gebruikmaken.