Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een werknemer of vrijwilliger die solliciteert naar een functie waarin hij moet werken met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen moet bij indiensttreding bij uw organisatie een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen tonen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De verklaring kan aan zowel natuurlijke personen (mensen) als rechtspersonen (bedrijven of organisaties) worden afgegeven. Voor sommige functies, zoals die van onderwijzer, gastouder of taxichauffeur, is het aanvragen van een VOG wettelijk verplicht.

 

Infographics

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Publicatiedatum 24-12-2019

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat iemand in het verleden geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor het vervullen...

Vraag en antwoord

Kunnen wij voor een Belgische vrijwilliger een VOG aanvragen?
Werknemers die in het buitenland wonen, maar in Nederland werken en voor hun werk een VOG nodig hebben, kunnen die VOG rechtstreeks aanvragen bij screeningsautoriteit Justis. Op de website Justis.nl staat beschreven hoe de aanvraag in zijn werk gaat. De Nederlandse nationaliteit is geen... Lees het hele antwoord