Rijbewijs niet geschikt voor identificatie bij indiensttreding

19 januari 2023 | Door redactie

Als u een nieuwe werknemer in dienst neemt, zijn er een aantal zaken die u moet regelen. Eén ervan is het vaststellen van zijn identiteit voordat hij aan zijn eerste werkdag begint. Bij deze zogenoemde verificatieplicht moet u op basis van een origineel en geldig identiteitsbewijs onderzoeken of de werknemer is wie hij zegt te zijn.

U bent verplicht om de identiteit van een nieuwe werknemer zorgvuldig te controleren (tool) omdat de overheid premie- en belastingfraude wil tegengaan en illegale tewerkstelling van vreemdelingen wil voorkomen. Bovendien zult u zelf ook graag willen weten met wie nu eigenlijk te maken heeft. In dit kader vallen alleen de volgende documenten onder een geldig identiteitsbewijs:

 • een Nederlands paspoort;
 • een Nederlandse identiteitskaart;
 • een gemeentelijke identiteitskaart;
 • een verblijfsdocument van de Vreemdelingendienst I tot en met IV of de Europese Unie/Europese economische ruimte (EU/EER);
 • een nationaal paspoort of identiteitsbewijs van een land van de EER;
 • een (elektronisch) w-document;
 • een nationaal paspoort van een land buiten de EER met een door de Vreemdelingendienst aangetekende vergunning tot verblijf (aanmeldsticker);
 • een vluchtelingenpaspoort;
 • een vreemdelingenpaspoort
 • een diplomatiek paspoort; of
 • een dienstpaspoort.

Let erop dat het identiteitsbewijs nog niet verlopen is. Een kopie van het geldige identiteitsbewijs op het moment van indiensttreding zult u moeten bewaren in de administratie.

Nationaliteit controleren

De nationaliteit is één van de gegevens die u moet controleren. Werken in Nederland is immers alleen vrij toegestaan voor personen met de Nederlandse nationaliteit of die van één van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. De landen van de EER zijn de landen van de Europese Unie, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Voor werknemers uit andere landen dan deze vraagt u een tewerkstellingsvergunning aan bij UWV. Voor vluchtelingen uit Oekraïne hoeft u geen werkvergunning aan te vragen, maar sinds 1 november 2022 gelden er wel nieuwe regels. Zij hebben een sticker of O-document nodig van de IND waaruit blijkt dat zij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen. Eerder was het tonen van een geldig paspoort voldoende. Een werknemer uit Oekraïne moet wel gemeld worden bij UWV.

Rijbewijs is niet geldig

Het rijbewijs is niet opgenomen in het bovenstaande rijtje. Op een rijbewijs is namelijk geen nationaliteit vermeld. Het volstaat dan ook niet als legitimatiebewijs bij indiensttreding (artikel). Voor veel andere zaken is een rijbewijs wel geschikt als identificatiemiddel. Denk bijvoorbeeld aan stemmen voor verkiezingen of het ophalen van een pakketje.


Meer informatie over de identificatieplicht van de werkgever vindt u in de toolbox Voldoe aan de identificatieplicht in zes stappen.