Maakt WAB ontslag straks makkelijker?

5 maart 2019 | Door redactie

Het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zorgt ervoor dat werkgevers in een ontbindingsverzoek straks twee of meerdere ontslaggronden met elkaar kunnen combineren. Dit maakt het makkelijker om werknemers te ontslaan, al moeten de ontslaggronden uiteraard nog steeds goed onderbouwd zijn.

Onder het voorstel voor de WAB – dat op dit moment bij de Eerste Kamer ligt – komt er een nieuwe ontslaggrond bij: de zogenoemde cumulatiegrond (i-grond). Hierdoor kunnen werkgevers straks meerdere ontslaggronden met elkaar combineren, zodat het samen een voldragen ontslaggrond is. Denk bijvoorbeeld aan disfunctioneren in combinatie met een verstoorde arbeidsverhouding of ernstig verwijtbaar handelen. Op dit moment is dat nog niet zo: sinds de Wet werk en zekerheid moet een werkgever ervoor zorgen dat de grond waarop hij een werknemer wil ontslaan afzonderlijk voldoende is voor ontslag.

Meer kans op succes bij de kantonrechter

Het strenge ontslagregime zorgde er de afgelopen jaren voor dat veel ontbindingsverzoeken door de rechter werden afgewezen. Door de introductie van de cumulatiegrond verandert dit straks. Dit geeft een werkgever meer kans op succes bij de kantonrechter als een ontslaggrond op zichzelf niet voldoende is om een werknemer te ontslaan.

Combineren geldt niet voor ontslag via UWV

De mogelijkheid om verschillende ontslaggronden te combineren geldt alleen voor de ontslaggronden die via de rechter lopen (ontslaggronden c tot en met h) en niet voor ontslag via UWV (ontslaggronden a en b). Een werkgever kan in een ontbindingsverzoek dus niet ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen combineren met disfunctioneren. Dit kan ook niet als een werkgever na een afgewezen ontslagvergunning bij UWV in hoger beroep gaat bij de kantonrechter.

Extra vergoeding bij ontbinding door cumulatiegrond

Als de rechter de arbeidsovereenkomst ontbindt op basis van de cumulatiegrond, heeft hij de mogelijkheid om een extra vergoeding toe te kennen aan de werknemer. Deze vergoeding komt bovenop de transitievergoeding en een eventuele billijke vergoeding. De hoogte van de extra vergoeding bepaalt de rechter aan de hand van de omstandigheden, maar deze kan nooit hoger zijn dan de helft van de transitievergoeding. Vindt de werkgever de vergoeding te hoog, dan kan hij ervoor kiezen het ontbindingsverzoek weer in te trekken.