HR-gerelateerde wetsvoorstellen onzeker door verkiezingen

Wetsvoorstellen voor nieuwe regels bij de werving en selectie en de rol van de bedrijfsarts bij de toets van het re-integratieverslag zijn vanwege de naderende Tweede Kamerverkiezingen ‘controversieel verklaard’. Dat geeft onzekerheid over het vervolg.

16 februari 2021 | Door redactie

Als een kabinet demissionair is, kan de politiek een wetsvoorstel controversieel verklaren. Dat houdt in dat de behandeling van het voorstel in de Tweede of Eerste Kamer pas verdergaat als een nieuw kabinet begonnen is. Naast uitstel kan het voor afstel zorgen. De vaste Tweede Kamercommissie van SZW plaatste in januari enkele wetsvoorstellen die voor HR-professionals relevant zijn, op de lijst van controversieel te verklaren stukken. Inmiddels is over deze lijst een besluit genomen. Het voorstel voor de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie is controversieel verklaard, evenals het wetsvoorstel dat een einde moet maken aan een bepaald type loonsanctie. Dit laatste voorstel heeft 1 september 2021 als beoogde ingangsdatum, maar dat lijkt nu niet haalbaar.

Voorstel voor Wet betaald ouderschapsverlof

De Kamercommissie plaatste ook het voorstel voor de Wet betaald ouderschapsverlof op de lijst voor controversieelverklaring, maar op verzoek van demissionair minister Koolmees van SZW is het wetsvoorstel uiteindelijk niet controversieel verklaard. De maatregelen uit dit wetsvoorstel komen uit een Europese richtlijn, die Nederland uiterlijk 2 augustus 2022 in de nationale wetgeving verwerkt moet hebben. Dat lijkt nog ver weg, maar UWV – die de taak krijgt om bij ouderschapsverlof een uitkering te betalen – verwacht 22 maanden nodig te hebben voor de implementatie van de regels. Een aantal stappen kunnen pas genomen worden als de Tweede Kamer met het wetsvoorstel heeft ingestemd. De Kamer gaat daarom de komende tijd weer met het wetsvoorstel aan de slag.

Zorgen over wetsvoorstel voor pensioenen

Een voorstel dat niet op de lijst stond, maar waar ook zorgen over bestaan, is het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen. Minister Koolmees heeft aangegeven dat het wetsvoorstel pas na de zomer naar de Tweede Kamer kan worden gestuurd. Daardoor houden de Kamers weinig tijd over om de wetgeving vóór 2022 goed geregeld te krijgen. Blijkt de planning te krap, dan leidt dat tot verdere vertraging van de pensioenhervorming. Overigens is het niet waarschijnlijk dat de Tweede Kamer na de verkiezingen een nieuwe koers gaat volgen; veel politieke partijen geven in hun verkiezingsprogramma aan de gemaakte pensioenafspraken te willen uitvoeren.

Wilt u de voortgang van een wetsvoorstel bijhouden? Controleer dan regelmatig dit overzicht van voorstellen voor wetten en regelingen op het gebied van personeel en arbeid (account benodigd).