Betaalt uw organisatie ook voor achterstand UWV?

9 februari 2017 | Door redactie

UWV heeft zo’n grote achterstand met het herkeuren van arbeidsongeschikte werknemers dat dat werkgevers jaarlijks in totaal ongeveer € 870 miljoen kost. Ongeveer 58% van de arbeidsongeschikte werknemers zou namelijk weer (deels) aan de slag kunnen.

De uitkeringen van de 150.000 arbeidsongeschikte werknemers die thuis zitten, kosten in totaal jaarlijks minimaal € 1,5 miljard. Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt echter dat 58% van deze arbeidsongeschikte werknemers weer deels aan de slag zou kunnen. Door de achterstand bij UWV zitten ze echter nog steeds thuis. Dat kost werkgevers volgens risico-adviseur Aon maar liefst € 870 miljoen per jaar.

Achterstand in 2016 niet weggewerkt

Minister Asscher beloofde begin 2016 de achterstand nog hetzelfde jaar weg te laten werken, onder meer door de capaciteit voor herkeuringen te vergroten. Die belofte kon hij niet waarmaken: de achterstand is nog even groot. Het ziet er ook niet naar uit dat UWV de achterstand snel gaat wegwerken: het aantal herbeoordelingen bij WIA-uitkeringen is in een jaar tijd met 10% afgenomen, terwijl het aantal uitkeringen met 10% toenam.

Vraag herkeuring aan

Is uw organisatie eigenrisicodrager voor de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), dan kan de werkgever bij UWV een herkeuring afdwingen. Dan kan niet als u publiek verzekerd bent bij UWV. De werkgever kan in dat geval alleen een herkeuring aanvragen.
De achterstand bij UWV is overigens niet alleen nadelig voor werkgevers, maar ook voor (ex-)werknemers die een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen en na jaren nog steeds ziek zijn. Bij meer dan 20% van de herkeuringen blijkt namelijk dat de kans op herstel klein of niet aanwezig is. In die gevallen is er sprake van duurzame arbeidsongeschiktheid en heeft de (ex-)werknemer recht op een hogere uitkering.