Zelden medische oorzaak voor ziekteverzuim?

14 maart 2016 | Door redactie

Volgens de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft 70% tot 80% van het ziekteverzuim geen directe medische oorzaak, maar komt het voort uit spanning op het werk of in de thuissituatie. Arbodiensten stellen dat het percentage op 50% ligt.

De NVAB stelt dat spanning die veroorzaakt wordt door de thuissituatie, zoals problematische schulden of mantelzorg, een belangrijke oorzaak is van ziekmeldingen. Ook spanningen op de werkvloer zijn vaak een reden om een dag thuis te blijven. De inschatting van de NVAB verschilt overigens van die van arbodienstverleners. Uit onderzoek van dagblad Trouw onder arbodienstverleners blijkt dat minstens de helft van het ziekteverzuim niet medisch van aard is. Dit betekent echter niet dat er niets aan de hand is als werknemers zich ziek melden.

Maak spanningen bespreekbaar voor werknemers

De NVAB pleit ervoor om de persoonlijke omstandigheden die kunnen leiden tot een ziekmelding beter bespreekbaar te maken. Werkgevers kijken te eenzijdig naar lichamelijke klachten en zijn zich er onvoldoende van bewust dat ziekteverzuim ook andere oorzaken (tool) heeft. Door werknemers ruimte te geven om hun spanningen te bespreken, kunnen werkgevers sneller stappen zetten om het verzuim te voorkomen. De voorzitter van de NVAB stelt dat de werkgever de werknemer bijvoorbeeld tijdelijk kan ontlasten zodat de balans tussen werk en privé evenwichtiger wordt.