Identificatieplicht

Elke werkgever heeft een identificatieplicht. Die plicht bestaat uit drie onderdelen; de verificatieplicht, de bewaarplicht en de zorgplicht. De verificatieplicht is de plicht van de werkgever om de identiteit van de werknemerzorgvuldig te controleren voordat hij bij de organisatie in dienst treedt. De bewaarplicht schrijft voor dat de werkgever een kopie van het gecontroleerde identiteitsbewijs maakt en bewaart in de administratie. De zorgplicht geldt ten aanzien van het in bezit hebben van een geldig legitimatiebewijs van iedere werknemer die aan het werk is in de organisatie. 

 

Tools

E-learning

AVG: privacyregels op en rond de werkvloer
Videocollege
20 minuten
Publicatiedatum: 21-12-2017
Identificatieplicht
Videocollege
6 minuten
Publicatiedatum: 28-11-2016

Vraag en antwoord

Moet het ID-bewijs worden bewaard in de loonadministratie?
Als werkgever bent u verplicht om een kopie van een identiteitsbewijs van de werknemer te maken en op te nemen in de administratie. Is deze kopie niet opgenomen in de loonadministratie, dan bent u verplicht om het zogenoemde anoniementarief te hanteren. Algemene Verordening Gegevensbescherming Het... Lees het hele antwoord