Maximale transitievergoeding is in 2022 € 86.000

22 december 2021 | Door redactie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bekendgemaakt dat de hoogte van de maximale transitievergoeding in 2022 € 86.000 is óf een bedrag ter hoogte van het jaarsalaris als dit hoger is dan het wettelijke maximum van € 86.000.

Het is wettelijk bepaald dat de maximale transitievergoeding jaarlijks wordt aangepast op basis van een schatting van de ontwikkeling van de cao-lonen. In de Macro Economische Verkenning 2022 is door het Centraal Planbureau (CPB) geraamd dat de lonen komend jaar gemiddeld met 2,2% stijgen. Aangezien de maximale transitievergoeding dit jaar € 84.000 is, resulteert een stijging van 2,2% in een bedrag van € 85.848. Omdat het bedrag wordt afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal, betekent dit een maximale transitievergoeding van € 86.000 in 2022.

Maximale transitievergoeding niet snel aan de orde

Elke werknemer van wie de arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van de werkgever, heeft in principe recht op een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding (toolbox) hangt af van het salaris en de duur van het dienstverband. De maximale transitievergoeding van € 86.000 is alleen weggelegd voor werknemers met een hoog loon en langdurig dienstverband.

In 2022 mogelijk ook uitbreiding compensatieregeling

Mogelijk wordt de Regeling compensatie transitievergoeding in 2022 ook uitgebreid. De compensatie voor transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging door ziekte of gebreken van de werkgever werd eerder uitgesteld omdat nog niet duidelijk was hoe UWV kan toetsen of de werkgever niet in staat is zijn werk te hervatten. Het is onduidelijk wanneer deze regeling van start gaat, maar in de Rijksbegroting 2022 van het ministerie van SZW staat dat deze niet eerder in werking treedt dan ‘medio 2022’.