Vakantiedagen

Werknemers hebben jaarlijks recht op vakantiedagen om te herstellen van de gedane arbeid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen – vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week – zijn de dagen die in de wet zijn vastgesteld.

Daarnaast kunnen in de cao of arbeidsovereenkomst bovenwettelijke vakantiedagen zijn afgesproken.

Wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het jaar van opbouw, zodat werknemers worden gestimuleerd om regelmatig vakantie op te nemen. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn volgens de wet vijf jaar geldig. Iedere werknemer, ongeacht of hij wel of niet geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, bouwt vakantierechten op.

 

Is het fiscaal gunstig om vakantiedagen gespreid uit te betalen?

Vakantiedagen | Publicatiedatum 29-03-2023

Een werknemer die uit dienst treedt heeft nog 500 vakantie-uren over. Maakt het voor hem fiscaal uit als we die uren gespreid uitbetalen of in één keer?

Mag de werkgever vakantie opnemen verplichten?

Vakantiedagen | Publicatiedatum 16-03-2023

Binnen onze organisatie hebben we werknemers die veel vakantie-uren open hebben staan. Voor de uren zijn we verplicht geld te reserveren. Bij uitdienstreding moeten we...

Hoe voorkomen we dat werknemers allemaal tegelijkertijd vakantie opnemen?

Vakantiedagen | Publicatiedatum 16-03-2023

In onze organisatie hebben we veel werknemers met schoolgaande kinderen. In de regel willen die allemaal tijdens de zomervakantie vrij nemen om met het gezin op vakantie...

Zorg voor goede afspraken over feestdagen en werk

Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum 07-01-2023

Feestdagen zijn – zelfs nu dagelijks naar kantoor gaan niet meer de norm is  – voor veel werknemers een welkome onderbreking van het dagelijkse...

Zo regelt u de vakantiedagen van werknemers goed

Vakantiedagen Publicatiedatum 07-01-2023

Elke werknemer heeft recht op vakantiedagen om uit te rusten van zijn werk. De werkgever moet erop toezien dat hij er ook echt af en toe tussenuit gaat en moet het loon...

Aandachtspunten bij vakantie- en compensatieverlof voor werknemers

Vakantiedagen 6 minuten | 28-03-2023

Uw onderneming kan werknemers de mogelijkheid bieden om voor (extra) betaald verlof te sparen. Dit verlof kunnen ze bijvoorbeeld gebruiken o...

Vijf voorbeelden van toepassing van een cafetariaregeling

Beloning 5 minuten | 07-02-2023

Hoe werkt het flexibel belonen, oftewel de cafetariaregeling of individueel keuzebudget (IKB) precies in de praktijk? In dit artikel staan v...

Opname wettelijke vakantiedagen: wiens verantwoordelijkheid is het?

Vakantiedagen 6 minuten | 27-01-2023

Als werkgever moet u werknemers stimuleren om vakantiedagen op te nemen. Maar hoever strekt die inspanningsverplichting nu eigenlijk? Wat wo...

Vakantiewetgeving in een notendop

Vakantiedagen Publicatiedatum 27-03-2023

Werknemers hebben volgens de wet ieder jaar recht op vakantiedagen om uit te rusten van het werk. Veel werkgevers geven meer vakantiedagen dan de wet voorschrijft. De...

Kalender 2023 met weeknummers

Projectmanagement Publicatiedatum 20-12-2022

Wanneer zijn de schoolvakanties in 2023? En op welke dag valt Koningsdag? U vindt het allemaal in deze infographic, met als bonus een jaarkalender met weeknummers.

Vakantiedagen afrekenen bij vertrek

Vakantiedagen Publicatiedatum 04-07-2022

Een werknemer die uit dienst gaat, zal bijna nooit precies de vakantiedagen hebben opgenomen die hij tot de datum van uitdiensttreding opbouwt. Hoe werkt het afrekenen...

Kalender 2022 met weeknummers

Projectmanagement Publicatiedatum 30-08-2021

Wanneer zijn de schoolvakanties in 2022? En op welke dag valt Koningsdag? U vindt het allemaal in deze infographic, met als bonus een jaarkalender met weeknummers.

Heeft u een vraag over Vakantiedagen?

Jasper Hoffstedde
Jasper Hoffstedde
Paralegal
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Vakantiedagen?

Jasper Hoffstedde
Jasper Hoffstedde
Paralegal
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie