Vakantiedagen

Werknemers hebben jaarlijks recht op vakantiedagen om te herstellen van de gedane arbeid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen – vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week – zijn de dagen die in de wet zijn vastgesteld. Daarnaast kunnen in de cao of arbeidsovereenkomst bovenwettelijke vakantiedagen zijn afgesproken.

Wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het jaar van opbouw, zodat werknemers worden gestimuleerd om regelmatig vakantie op te nemen. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn volgens de wet vijf jaar geldig. Iedere werknemer, ongeacht of hij wel of niet geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, bouwt vakantierechten op.

Nieuws

Moet werknemer vrij nemen voor bezichtiging van woning?

09-01-2024

Door de hoge huizenprijzen en het beperkte aanbod valt het niet mee om een woning te bemachtigen, zeker voor starters. Nadelig is ook dat hu...

Misvattingen over werken tijdens de feestdagen

20-12-2023

Veel werknemers denken dat ze wettelijk recht hebben op vrijaf met de feestdagen of dat zij een toeslag ontvangen als zij werken op feestdag...

Vakantiedagen vervallen niet gelijk na afloop van een jaar

07-12-2023

Het einde van het jaar nadert en bij sommige organisaties betekent dat dat werknemers binnenkort (een deel van) hun resterende vakantiedagen...

Hoge Raad oordeelt over vakantiedagen zieke werknemer

21-11-2023

Als een werknemer ziek wordt ná het vaststellen en vóór het ingaan van zijn vakantie en hij toch op vakantie gaat, kan zijn werkgever de vak...