Zorgverlof

Als werknemers werktijd moeten missen omdat zij moeten zorgen voor een familielid of naaste, kunnen zij hiervoor kortdurend of langdurend zorgverlof opnemen. Zorgverlof is een van de verlofvormen die is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Het kortdurend zorgverlof is bedoeld voor de noodzakelijke verzorging van onder meer een ziek kind, een zieke partner of ouder of een nabij familielid dat ziek is en is gedeeltelijk betaald.

De werknemer kan per jaar twee werkweken kortdurend zorgverlof opnemen. Daarnaast heeft de werknemer recht op zes weken langdurend zorgverlof per jaar, maar dat is onbetaald verlof. De cao kan afwijkende afspraken over zorgverlof bevatten.

Lees ook de verdiepingsartikelen Uitkeringen van de WAZO en Veelgestelde vragen over kortdurend en langdurend zorgverlof.

Nieuws

SER wil voor organisaties een Wet maatschappelijk verlof

12-01-2024

Het huidige verlofstelsel is te onoverzichtelijk en complex en daardoor minder effectief. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER). De SE...

Mantelzorgers in het zonnetje tijdens Dag van de Mantelzorg

08-11-2023

De jaarlijkse Dag van de Mantelzorg is een mooie aanleiding voor werkgevers om mantelzorgende werknemers eens in het zonnetje te zetten en a...

Meer cao’s bevatten afspraken over mantelzorg

25-08-2023

In cao’s wordt steeds meer aandacht besteed aan mantelzorg. Daarbij zijn de afspraken vaak niet meer volledig vastgelegd, maar is er ruimte...

Loon voor mantelzorgers tijdens langdurend zorgverlof

24-08-2023

Mantelzorgers doen regelmatig beroep op de regelingen voor kort- en langdurend zorgverlof uit de Wet arbeid en zorg (WAZO). Dit voelen ze da...