Stel een auto van de zaak ter beschikking in 6 stappen

Bij het ter beschikking stellen van een auto van de zaak moet de werkgever een aantal knopen doorhakken, voordat de werknemer de auto in kan stappen. Er moeten afspraken worden vastgelegd en er zijn diverse administratieve handelingen nodig. Deze toolbox laat zien welke zes stappen de werkgever moet doorlopen om werknemers zonder problemen in een auto van de zaak te laten rijden.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Stel een auto van de zaak ter beschikking in 6 stappen

  Het hele proces in kaart gebracht

  Bij het terbeschikking stellen van een auto van de zaak moet de werkgever een aantal knopen doorhakken, voordat de werknemer de auto in kan stappen. Er moeten afspraken worden vastgelegd en er zijn diverse administratieve handelingen nodig. Deze toolbox laat zien welke 6 stappen de werkgever moet doorlopen om werknemers zonder problemen in een auto van de zaak te laten rijden.

 • 2

  Beslis of u een auto ter beschikking wilt stellen

  Een auto ter beschikking stellen aan werknemers

  Tool Auto van de zaak Publicatiedatum: 15-08-2019

  Met behulp van deze checklist maakt u de belangrijkste keuzes en voert u de checks uit bij het uitdelen van een auto van de zaak.


  Auto van de zaak: leasen of kopen?

  Nieuws Auto van de zaak Publicatiedatum: 20-12-2017

  Werkgevers die werknemers een auto van de zaak aanbieden, kunnen die kopen of leasen. De keuze heeft gevolgen voor het eigenaarschap en de kosten. Wat zijn nu precies de verschillen?


  Een leasemaatschappij selecteren

  Tool Auto van de zaak Publicatiedatum: 15-08-2019

  Welke vorm en afspraken zijn voor uw organisatie optimaal als het gaat om het leasen van een bedrijfsauto? Bekijk het stappenplan.


 • 3

  Maak afspraken over het (privé)gebruik van de auto

  Voorbeeld autoregeling

  Tool Auto van de zaak Publicatiedatum: 08-08-2019

  Dit reglement zet de rechten en plichten van een werknemer met een auto van de zaak zwart-op-wit.


  Verbod privégebruik (bestel)auto

  Tool Auto van de zaak Publicatiedatum: 13-08-2019

  Gebruik dit model om een afspraak te maken met een werknemer over een verbod op privégebruik van een (bestel)auto van de zaak.


  Bewijs rond de bijtelling privégebruik auto van de zaak

  Tool Auto van de zaak Publicatiedatum: 15-08-2019

  Leer met behulp van deze tool welk bewijs aanvaardbaar is rond de bijtelling privégebruik auto van de zaak en welke onaanvaardbaar is.


  Aanvraag Verklaring geen privégebruik auto

  Tool Auto van de zaak Publicatiedatum: 15-08-2019

  Laat uw organisatie niet opdraaien voor de bijtelling bij het privégebruik van de auto van de zaak. Bekijk het stappenplan.


 • 4

  Zorg dat u de bijtelling goed regelt

  Bijtelling privégebruik auto van de zaak bepalen

  Tool Auto van de zaak Publicatiedatum: 07-01-2021

  Moet u de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak bepalen? Dat kan met behulp van dit stappenplan.


  Bijtelling auto van de zaak berekenen

  Tool Auto van de zaak Publicatiedatum: 04-01-2021

  Bereken wat de kosten van een auto van de zaak zijn voor de werknemer en welke bijtelling van toepassing is.


   

  Percentages bijtelling privégebruik auto van de zaak

  Tabel Auto van de zaak

  Welk bijtellingspercentage de werkgever als basis moet nemen bij het bepalen van de bijtelling privégebruik auto van de zaak, hangt af van de datum eerste tenaamstelling van de auto. De bijtelling ligt namelijk voor vijf jaar vast. Werkgevers kunnen daarom ook nog met bijtellingspercentages uit 2016 te maken krijgen. In deze tabel staan de percentages en de voorwaarden op een rijtje.

   

 • 5

  Voorkom bijtelling met een correcte rittenadministratie

  De eisen aan een sluitende rittenregistratie

  Tool Auto van de zaak Publicatiedatum: 15-08-2019

  Leer door middel van deze tool wat de eisen zijn voor een sluitende rittenregistratie om de bijtelling voor privégebruik te ontlopen.


  Rittenregistratiesystemen vergelijken

  Tool Auto van de zaak Publicatiedatum: 01-06-2020

  Een automatisch rittenregistratiesysteem geeft gemak en zekerheid. Deze tool zet aanbieders van rittenregistratiesystemen op een rijtje.


  Rittenadministratie personenauto's

  Tool Auto van de zaak Publicatiedatum: 13-08-2019

  Zorg met deze tool voor een sluitende rittenregistratie voor als u een personenauto van de zaak ook privé gebruikt.


 • 6

  Verwerk de auto van de zaak in de administratie

  De auto van de zaak onder de werkkostenregeling (WKR)

  Verdiepingsartikel Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 13-08-2019

  In dit verdiepingsartikel vindt u een overzicht van alle kosten rond een auto van de zaak die u op grond van de werkkostenregeling onbelast kunt vergoeden aan uw werknemers. Denk aan brandstofkosten, parkeer- of stallingskosten, laadkosten van de elektrische auto, accessoires, maar ook aan verkeersboetes. Dit staat los van het fiscale instrument van de bijtelling die gaat spelen als een werknemer op jaarbasis meer dan 500 kilometer privé rijdt met de auto van de zaak.


  Eigen bijdrage voor auto van de zaak verwerken

  Tool Auto van de zaak Publicatiedatum: 15-08-2019

  Wat zijn de fiscale regels omtrent de eigen bijdrage van de auto van de zaak? Deze checklist geeft hier inzicht in.


  De auto van de zaak in de loonadministratie

  Tool Auto van de zaak Publicatiedatum: 15-08-2019

  Dit stappenplan helpt u bij de correcte administratie van de bijtelling privégebruik auto in de loonstaat, loonstrook en loonaangifte.


  BTW-correctie bij privégebruik van de auto van de zaak

  Tool Auto van de zaak Publicatiedatum: 15-08-2019

  Maak met behulp van deze tool de berekening BTW-correctie bij privégebruik van de auto van de zaak.


 • 7

  Zorg voor een soepele afhandeling bij bijzondere situaties

  De bijtelling privégebruik auto van de zaak corrigeren

  Verdiepingsartikel Auto van de zaak Publicatiedatum: 14-08-2019

  Bij de bijtelling wegens privégebruik is de kans op een fout in de salarisadministratie niet ondenkbeeldig. Bijvoorbeeld omdat de cataloguswaarde van de auto van de zaak nog niet is aangepast bij het wisselen van de auto. De financiële consequenties kunnen fors zijn, zowel qua naheffingsaanslag, rente als eventuele boetes. De Belastingdienst kan tot vijf jaar teruggaan. Bij wie liggen de verantwoordelijkheid en het risico bij het privégebruik en fouten in de bijtelling?


  Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure

  Toolbox Bezwaar en beroep Publicatiedatum: 27-05-2021

  De Belastingdienst eist dat uw onderneming belasting betaalt. Inspecteurs van de Belastingdienst houden in de gaten of de fiscale regels correct zijn toegepast en dus of uw onderneming voldoende belasting heeft betaald. Vindt de inspecteur van niet, dan hangen u in de meeste gevallen extra kosten boven het hoofd. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u bezwaar maken. Krijgt u nul op het rekest, dan kunt u achtereenvolgens in beroep gaan, in hoger beroep gaan en in cassatie gaan. In deze toolbox vindt u de tools die u nodig heeft bij het instellen van een bezwaar of beroep, en informatie over het verloop van deze procedures.


  Eenmalige bijdrage einde contract verrekenen met bijtelling?

  Vraag & Antwoord Auto van de zaak Publicatiedatum: 24-07-2019

  Kan ik de eenmalige bijdrage die ik betaal voor de beëindiging van het contract van mijn leaseauto verrekenen met de bijtelling en zo ja, hoe moet ik dit dan aanpakken?


  Uitzonderingen op en bijzondere situaties rondom de bijtelling

  Verdiepingsartikel Auto van de zaak Publicatiedatum: 14-08-2019

  Als een werknemer een auto van de zaak krijgt en deze ook privé mag gebruiken, geldt dit privégebruik als loon in natura. De auto van de zaak is een secundaire arbeidsvoorwaarde. Dat betekent dat u de werknemer het gebruik van de auto niet zomaar kunt ontzeggen. In dit verdiepingsartikel leest u de regels rond bijzondere situaties én de administratieve handelingen die hierbij komen kijken.


  De dga en de auto van de zaak

  Verdiepingsartikel Auto van de zaak Publicatiedatum: 07-08-2019

  Een directeur-grootaandeelhouder (dga) kan een auto in privé kopen of via de eigen bv. Bij aanschaf van een nieuwe auto is aankoop via de bv vaak voordelig, maar heeft u te maken met een correctie omzetbelasting in verband met privégebruik. Omdat de dga werknemer is, gelden qua bijtelling in grote lijnen dezelfde regels bij privégebruik van de auto van de zaak. In dit verdiepingsartikel leest u over de hoofdregel, de regels bij de auto vanuit de beheer-bv en de bijtelling en het gebruikelijk loon. Tot slot komen een aantal bijzondere situaties aan bod, zoals het privégebruik van de auto door de partner en de situatie dat de dga meerdere auto’s heeft.