Winstdeling mag niet zomaar vervallen

23 januari 2012 | Door redactie

Wilt u de voorwaarden voor het in aanmerking komen voor een winstdeling in uw organisatie veranderen, dan moet u dit duidelijk communiceren naar uw werknemers. Doet u dit niet, dan zijn de oude voorwaarden van toepassing. Dit kan betekenen dat iedere werknemer in uw organisatie recht heeft op de winstdeling. Onlangs kwam dit aan de orde in een rechtszaak bij de rechtbank in Breda.

In de zaak stapte een werkneemster naar de rechter omdat haar werkgever geen winstdeel had uitgekeerd over 2010. Over de jaren 2001 tot en met 2009 had ze wel steeds een winstdeel ontvangen. Ze meende daarom dat de winstdeling een vast onderdeel van de beloning was geworden. In de organisatie gold sinds 1 januari 2001 een winstdelingsregeling voor werknemers die sleutelposities innamen in het bedrijf. Om voor uitkering van het winstdeel in aanmerking te komen, moest de werknemer bovendien een vast contract hebben en jaarlijks positief zijn beoordeeld in het functioneringsgesprek (tool).

Winstdeling voor iedereen

Vanwege tijdgebrek had de organisatie tot en met 2009 niet jaarlijks functioneringsgesprekken gehouden en waren er ook geen beoordelingsformulieren opgesteld waarin over toekenning van het winstdeel werd gesproken. Hierdoor kregen feitelijk alle werknemers in de jaren 2001 tot en met 2009 een winstdeel, ongeacht of ze een vast of tijdelijk contract hadden. In 2010 was de werkneemster de enige die haar winstdeel niet had gekregen, omdat ze volgens haar werkgever vaak afwezig was en niet goed functioneerde.

Einde aan automatische toekenning

De kantonrechter was van mening dat de werkgever in de praktijk zo sterk was afgeweken van de voorwaarden van het winstdelingsreglement, dat de werkneemster er terecht op mocht vertrouwen dat ze ook in 2010 een winstdeel zou krijgen. De werkgever had alle werknemers op tijd moeten informeren dat er een eind kwam aan de ‘automatische’ toekenning van het winstdeel en dat voortaan het winstdelingsreglement weer zou worden gevolgd. De vrouw had dus toch recht op haar winstdeel over 2010.
Rechtbank Breda, 11 januari 2012, LJN: BV0482