Burn-out

Een burn-out is een situatie waarin een werknemer psychisch volledig opgebrand is. Hij raakt door de eenvoudigste taken al uitgeput. Dit grote gebrek aan energie, concentratie en zingeving kan voor de werknemer emotioneel zeer heftig zijn en is voor buitenstaanders vaak moeilijk te begrijpen. De emotionele toestand van een werknemer wordt beïnvloed door de bedrijfscultuur, werk- en organisatiekenmerken, persoonskenmerken, taakeisen, opleiding, werktijden en thuissituatie. Al deze factoren kunnen dan ook een rol spelen bij een burn-out. 
Om een burn-out tegen te gaan, helpt boven alles het verminderen van de werkstress. Daarnaast is een goed werkklimaat essentieel. Steun van collega’s, een conflictvrije werkomgeving, toekomstperspectief, steun van de baas, optimale informatie en communicatie en voldoende regelmogelijkheden dragen een steentje bij aan het herstel van een opgebrande medewerker.

Uitgelicht

Meer werkgevers aangeklaagd vanwege burn-out

Burn-out | Publicatiedatum 28-11-2019

Juridisch dienstverlener DAS ziet een forse toename van het aantal werknemers dat zijn werkgever aanklaagt voor inkomensverlies bij een burn-out. Via de rechter proberen...

Achterliggende factoren burn-out onderzocht

Burn-out | Publicatiedatum 09-01-2020

Het aantal werknemers met burn-outklachten stijgt nog steeds, en deze stijging blijkt te zijn ingezet in 2013. TNO is bezig met een onderzoek naar de achterliggende oorzaken,...

Burn-out voorkomen

Burn-out | Publicatiedatum 26-02-2020

Merkt u dat het met u of één van uw collega’s niet meer gaat op werk? Opeengestapelde verplichtingen en verwachtingen kunnen niet meer worden waargemaakt....

Begeleiding bij burn-out

Burn-out | Publicatiedatum 04-10-2019

U doet er alles aan om te voorkomen dat werknemers overbelast raken. Helaas is dat niet altijd te sturen. Het kan dan ook nuttig zijn om in te zoomen op de diepere...

 

Mag de bedrijfsarts taken uitbesteden?

Bedrijfsarts | Publicatiedatum 18-02-2022

Mogen bedrijfsartsen taken uitbesteden aan andere professionals die onder hun verantwoordelijkheid werken? En wat zijn daarvoor dan de voorwaarden?

Geen plezier meer in het werk: en nu?

Burn-out | Publicatiedatum 26-08-2021

Een aantal van onze werknemers maken een uitgebluste indruk. Ze hebben geen plezier meer in hun werk. Dit vertaalt zich in een groot risico op een burn-out of een bore-out....

Hoe voorkomen we een burn-out bij onze jongere medewerkers?

Burn-out | Publicatiedatum 18-01-2021

Het lijkt wel alsof jongere werknemers minder goed met werkdruk kunnen omgaan dan oudere. Hoe kunnen we voorkomen dat jongeren uitvallen?  

Zo voorkomt u langdurig verzuim door een burn-out

Burn-out Publicatiedatum 22-08-2021

Een burn-out is ontzettend vervelend voor uw werknemer en leidt vaak tot langdurig ziekteverzuim. Het is daarom in het belang van zowel de werkgever als de werknemer...

Risico van burn-out en bore-out in coronatijd

Corona-advies 5 minuten | 07-07-2021

De langdurende beperkingen door de coronamaatregelen gaan werknemers niet in de koude kleren zitten. Ze missen sociale interactie en de vaka...

Er valt nog veel te verbeteren op het gebied van arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden 4 minuten | 07-05-2021

Er valt nog veel te verbeteren op het gebied van arbeidsomstandigheden. In 2019 waren er in Nederland nog 69 dodelijke ongevallen tijdens he...

Werkdruk in uw organisatie structureel verlagen

Werkdruk 4 minuten | 12-04-2021

Werkdruk kan ontegenzeggelijk het werkplezier danig vergallen. Het is dan ook belangrijk om te achterhalen waar de stress vandaan komt en om...

Werkstress door PSA

PSA Publicatiedatum 24-09-2020

Ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress. Daarvoor bestaan vijf oorzaken, die samenvallen onder de noemer psychosociale arbeidsbelasting...

Werkplek voor auditief en visueel beperkten

Werkplek Publicatiedatum 17-06-2020

Werknemers met een auditieve of visuele beperking hebben speciale behoeften voor de werkplek, op kantoor én thuis. Een goede werkplek is van belang, juist ook...

Heeft u een vraag over Burn-out?

Ruud de Leede
Ruud de Leede
Docent, Register Casemanager, Mediator
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Burn-out?

Ruud de Leede
Ruud de Leede
Docent, Register Casemanager, Mediator
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie