Arbeidsconflictverlof om verzuim door ruzie te voorkomen

22 september 2022 | Door redactie

Een kwart van de werknemers heeft wel eens een conflict op het werk. Dat heeft negatieve gevolgen voor de productiviteit en de werksfeer. Soms dreigt het tot verzuim te leiden. Dan kan arbeidsconflictenverlof een optie zijn.

In de vernieuwde STECR-werkwijzer Arbeidsconflicten wordt het begrip arbeidsconflictverlof geïntroduceerd: verlof om af te koelen na een ruzie gevolgd door een gesprek met een bemiddelaar. Hiervoor zou de werkgever een protocol voor conflictbeheersing moeten opstellen. Dat moet onder meer zo’n ‘interventieperiode’ bevatten in combinatie met een afspraak voor een gesprek over het aanpakken van het conflict. Conflicten op het werk kunnen namelijk lang doorwerken en beïnvloeden de productiviteit en de werksfeer nadelig. Een ruzie kan zelfs uitmonden in ziekteverzuim; de betrokkene zit soms weken (mokkend) thuis voordat de bedrijfsarts hem oproept. Die ziet vervolgens opgelopen spanning en adviseert mogelijk een afkoelingsperiode of rust vóór maatregelen ingezet worden.

Conflict niet altijd negatief

Een conflict (artikel) hoeft niet altijd negatief te zijn. In sommige situaties kan het de lucht klaren en nieuwe inzichten opleveren. Maar als een arbeidsconflict (artikel) niet goed wordt uitgepraat, kan dit escaleren en soms zelfs tot een ontslagprocedure leiden. Bedrijfsartsen noemen diverse bronnen voor het ontstaan van conflicten: botsende karakters, slechte communicatie, en autoritaire leidinggevende, maar ook de werkplek kunnen aanleiding zijn voor een fikse ruzie. Te hoge temperatuur, of juist te lage en werken in lawaai zijn veelvoorkomende klachten die de gemoederen flink bezig kunnen houden. Een kantoortuin zonder vergader- en stilteplekken is een boosdoener; maar ook werkdruk is een aanjager.

Beleid tegen ongewenst gedrag

De werkgever is vanuit de Arbowet verplicht beleid te ontwikkelen om psychosociale arbeidsbelasting zoals ongewenst gedrag te voorkomen. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op regelingen op dit gebied en kan zorgen voor voldoende draagkracht onder de werknemers van de organisatie. Ook goede training van leidinggevenden helpt om arbeidsconflicten beheersbaar te houden. Daarnaast zijn een klachtenregeling en -commissie, een of meerdere vertrouwenspersonen en een klokkenluidersregeling aan te bevelen. Werknemers hebben bovendien het recht om de bedrijfsarts preventief te bezoeken, ook als ze niet ziek zijn en om advies te vragen over werkgerelateerde kwesties.