Aangifte loonheffingen

Heeft u werknemers in dienst, dan krijgt u natuurlijk te maken met loon. Zij werken immers niet voor niets. Over dit loon moet u loonheffingen inhouden. Deze loonheffingen bestaan uit loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Voor de door u ingehouden en verschuldigde bedragen moet u periodiek aangifte loonheffingen doen. De volgens de aangifte verschuldigde bedragen moet u tegelijkertijd met de aangifte loonheffingen betalen. De periode waarover u aangifte doet en betaling moet plaatsvinden, kan verschillen van per kalendermaand, kalenderkwartaal, halfjaar of jaar. 

Uitgelicht

Zuinig zijn op aangiftebrief loonheffingen 2020

Als het goed is, is de aangiftebrief loonheffingen 2020 inmiddels (bijna) binnen. De Belastingdienst heeft de deadlines en betalingskenmerken...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 19-12-2019

Loonbelastingtabellen 2020 beschikbaar via rekenhulp

De loonbelastingtabellen voor 2020 zijn gepubliceerd in de online rekenhulp van de Belastingdienst. Vanaf 1 januari 2020 moeten werkgevers...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 06-01-2020

Codes voor de loonaangifte van 2020 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de codes voor de loonaangifte van 2020 gepubliceerd. Deze hebben werkgevers nodig in hun aangifte loonheffingen...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 15-01-2020

Aangiftetijdvakken loonheffingen 2020

Heeft u werknemers in dienst, dan krijgt u natuurlijk te maken met loon. Zij werken immers niet voor niets. Over dit loon moet u loonheffingen...

Infograhpic
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 02-01-2020

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Afhandeling van loonzaken met betrekking op een eerder tijdvak

Loonadministratie Publicatiedatum 25-11-2019

Soms krijgt u te maken met betalingen aan werknemers die bij een eerder tijdvak horen, bijvoorbeeld een loonsverhoging met terugwerkende kracht. U mag voor dit loon...

Vier wijzigingen voor de werkkostenregeling per 2020

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 04-10-2019

Afgelopen Prinsjesdag heeft het kabinet via het Belastingplan 2020 de voorgenomen aanpassingen in de werkkostenregeling (WKR) gepresenteerd. Er zijn uiteindelijk vier...

Alles over boetes rond de aangifte loonheffingen

Aangifte loonheffingen Publicatiedatum 17-09-2019

Rondom de loonaangifte moet u zich aan de regels houden: u moet op tijd de juiste gegevens aan de Belastingdienst verstrekken, elk tijdvak aangifte doen én de loonheffingen...

Wat kunt u verwachten bij een naheffing loonheffingen?

Aangifte loonheffingen Publicatiedatum 09-09-2019

Bent u te laat met het indienen van een loonaangifte of bent u te laat met de betaling aan de Belastingdienst, dan is er sprake van verzuim. U kunt dan van de Belastingdienst...

Aandelen en opties verwerken voor de loonheffingen

Beloning Publicatiedatum 30-04-2019

Ter extra motivatie van werknemers kan de werkgever besluiten om hun aandelen in de onderneming of opties daarop te verstrekken. Deze vorm van belonen in natura zou werknemers...

Infographics

Loonheffingskorting

Aangifte loonheffingen Publicatiedatum 09-01-2020

Via de loonbelasting/premie volksverzekeringen verrekent de werkgever de zogenoemde loonheffingskorting, die bestaat uit een cocktail van zes heffingskortingen.

Aangiftetijdvakken loonheffingen 2020

Aangifte loonheffingen Publicatiedatum 02-01-2020

Heeft u werknemers in dienst, dan krijgt u natuurlijk te maken met loon. Zij werken immers niet voor niets. Over dit loon moet u loonheffingen inhouden. Deze loonheffingen...

Aangiftetijdvakken loonheffingen 2019

Aangifte loonheffingen Publicatiedatum 15-08-2019

Heeft u werknemers in dienst, dan krijgt u natuurlijk te maken met loon. Zij werken immers niet voor niets. Over dit loon moet u loonheffingen inhouden. Deze loonheffingen...

Vraag en antwoord

Wanneer moeten we het anoniementarief toepassen voor een buitenlander?
Voor het ten onrechte niet toepassen van het anoniementarief kan de Belastingdienst uw organisatie direct een verzuimboete opleggen van maximaal € 5.514, zonder dat daar een strafprocedure aan vooraf gaat. Het anoniementarief van 52% loonbelasting/premie volksverzekeringen is onder... Lees het hele antwoord