Een nieuw ontwerp voor de piramide van Maslow

4 november 2011 | Door redactie

De theorie van Maslow kunt u vast dromen. Uw medewerkers zullen zich tenslotte pas volledig op hun werk storten, als de behoeften in de eerste lagen van de piramide vervuld zijn. Ondanks het feit dat het een veelvuldig toegepaste theorie is, was er tot nu toe nog geen wetenschappelijke onderbouwing voor. Onderzoekers blazen de theorie uit 1943 nu echter nieuw leven in.

Onderzoekers van de Universiteit van Illinois ontdekten dat het vervullen van de behoeften universeel is en belangrijk voor het individueel geluk. Alleen de volgorde waarin deze behoeften worden vervuld, heeft niet zoveel invloed op ‘het geluk’ dat uw medewerkers ervaren. Het vervullen van de meer basale behoeften, zoals geld en onderdak, heeft een positief effect op de manier waarop uw medewerkers tegen het leven aankijken. Het vervullen van de ‘hogere behoeften’, zoals sociale ondersteuning, respect en autonomie, hebben vooral invloed op het ‘genieten van het leven’ en het ‘ervaren van positieve gevoelens’.

De nieuwe versie van de piramide

Nog een belangrijke bevinding is dat uw medewerkers hun leven positiever beoordelen als anderen om hen heen dat ook doen. Hoe positiever uw team is ingesteld, hoe beter uw individuele medewerkers zich dus zullen voelen.
De theorie van Maslow klopt dus, alleen is de volgorde van het vervullen van de behoeften niet zo belangrijk als hij dacht. Bovendien zorgt het vervullen voor een bepaalde soort behoefte voor een bepaald soort gevoel van geluk. Hieronder ziet u de originele en de nieuwe versie van de piramide van Maslow.

De originele piramide van Maslow  De nieuwe piramide van Maslow