Gaat loondoorbetaling bij ziekte toch naar één jaar?

De commissie-Borstlap heeft het kabinet onlangs geadviseerd om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte terug te brengen naar 1 jaar. Het advies is opvallend, want eerdere pogingen om de loondoorbetalingsplicht te verkorten strandden vroegtijdig.

30 januari 2020 | Door redactie

Als het aan de Commissie Regulering van werk ligt, worden de verplichtingen van werkgevers rondom loondoorbetaling en re-integratie verlicht. De commissie adviseert om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte terug te brengen naar 1 jaar. De huidige termijn van 2 jaar zou te belastend zijn voor werkgevers, ook ten opzichte van opdrachtgevers. Daarnaast noemt de commissie de verplichtingen rondom ziekte in internationaal opzicht ‘fors’. De termijn van de loondoorbetalingsplicht in Nederland is veel langer dan die in andere Europese landen. Zo is deze in Oostenrijk 12 weken, in Duitsland 6 weken en in Italië 6 maanden.

Werkgevers vinden verplichtingen bij ziekte belemmerend

Volgens de commissie geeft 45% van de werkgevers aan dat de verplichtingen een belemmering vormen om mensen in (vaste) dienst te nemen, ondanks dat ze zich kunnen verzekeren voor verplichtingen rondom arbeidsongeschiktheid. En hoewel de commissie de loondoorbetalingsplicht ‘effectief’ noemt voor de re-integratie van werknemers, vinden de deskundigen de 2 jaar loondoorbetaling een onevenredig zware belasting. Het verkorten van de loondoorbetalingsplicht tot een jaar creëert ook een meer gelijk speelveld voor werkgevers. 

Eerder plan om termijn te verkorten werd afgeschoten

Of het kabinet het advies gaat opvolgen, is nog onduidelijk. Het kabinet had in het verleden wel het plan om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor werkgevers met minder dan 25 werknemers te verkorten naar maximaal één jaar. UWV zou dan in het tweede ziektejaar de loondoorbetaling en re-integratieplichten overnemen. Dat plan kreeg echter veel kritiek. De maatregel zou werkgevers demotiveren om te investeren in preventie en re-integratie en experts twijfelden aan de capaciteit van UWV om de re-integratietaken van de werkgever over te nemen. De overheid werkt momenteel wel aan maatregelen die de verplichtingen van werkgevers moeten verlichten.