Mediation

Waar mensen samenwerken, komen conflicten voor. Die moeten op een zeker moment worden aangepakt. Komen de betrokkenen er onderling niet uit, dan is het inschakelen van een mediator een goed idee. Met mediation worden conflicten vaak sneller, goedkoper en zonder al te veel juridische rompslomp opgelost.

U schakelt dan een onafhankelijke derde in die de situatie neutraliseert. Hij zorgt er alleen voor dat de partijen die ruzie maken om tafel gaan en zelf over oplossingen nadenken in een vertrouwelijke sfeer. U kunt een mediator ook inschakelen als u merkt dat een conflict zich aan het ontwikkelen is, bijvoorbeeld als een werknemer zich ziek meldt vanwege een arbeidsconflict. Als u er op tijd bij bent, komt er een oplossing voordat het uit de hand loopt.

Nieuws

Conflicthantering afstemmen op fasen conflict

31-01-2024

Werknemers liggen weleens met elkaar of met hun leidinggevenden overhoop. Om een conflict op de juiste manier aan te pakken, is het van bela...

Zeldzaam ontslag op cumulatiegrond van WAB

20-10-2023

Een werknemer ontslaan wegens verwijtbaar handelen of een ernstig verstoorde arbeidsverhouding is bepaald geen sinecure. Als deze ontslaggro...

Klachten over de OR? Dit zijn de opties!

16-12-2022

Niet alleen de achterban kan ontevreden zijn over het functioneren van de OR, ook de bestuurder, vakbonden en zelfs OR-leden kunnen moeite h...

Mediation kan verzuim bij arbeidsconflict voorkomen

18-10-2022

Een conflict op het werk kan de gemoederen flink bezighouden. Soms zo erg, dat werknemers er stress van krijgen en zich ziekmelden. Inschake...