Emoji-hartjes op WhatsApp seksueel overschrijdend?

12 oktober 2023 | Door redactie

Emoji-hartjes via WhatsApp naar een collega sturen: is het een voorbeeld van seksueel grensoverschrijdend gedrag? En maakt het nog uit als de verzender de leidinggevende is? Deze vraag werd een tijdje terug voorgelegd aan de rechter.

In de rechtszaak stuurde een leidinggevende een viertal emoji-hartjes via WhatsApp (artikel) naar een jongere, ondergeschikte werknemer. Dit was in reactie op een vakantiefoto van de collega, waarop zij een korte jurk aan had. De werknemer diende een klacht in. Aangezien er al eerder klachten van andere collega’s over de manager waren, stelde de werkgever een onderzoek in. Hieruit zou blijken dat de manager seksueel overschrijdend gedrag had vertoond. De werkgever verzocht de rechter daarom om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. 

Liefde of leuk

De rechter kwalificeerde het versturen van het bericht in dit geval echter niet als (seksueel) grensoverschrijdend, en liet de arbeidsovereenkomst in stand. Het is begrijpelijk dat een dergelijk bericht ongemakkelijk is voor een ondergeschikte, jonge, vrouwelijke collega, maar dit betekent volgens de rechter nog niet dat de manager zijn berichten seksueel of flirterig bedoelde. Hartjes worden in communicatie-uitingen – behalve voor het tonen van liefde – immers ook gebruikt om aan te geven dat iets leuk is.

Samenzwering door reorganisatie

Dat de manager mocht aanblijven, betekent niet dat het versturen van hartjes in élke situatie toelaatbaar is. Sterker nog: de rechter merkte op dat van een manager verwacht mag worden dat hij begrijpt dat zo’n bericht de ontvanger een ongemakkelijk gevoel kan geven, en dat hij zich hiervan moet onthouden. Dat de handelswijze in dit geval niet tot ontslag (tools) leidde, kwam ook onder meer doordat de rechter sterke aanwijzingen zag dat de andere klachten voortkwamen uit een samenzwering tussen de klagende medewerkers tegen de manager. Zij zouden verbolgen zijn over een reorganisatie (artikel), waarbij de manager wél goed uit de verf was gekomen.

Betrouwbare verklaringen

Het is belangrijk dat klachten zo snel mogelijk onderzocht worden, zodat de organisatie voortvarend en passend kan handelen. Hoe eerder na het incident dit gebeurt, hoe betrouwbaarder de verklaringen zullen zijn. In deze uitspraak werden de klagers, aangeklaagde en andere getuigen bijvoorbeeld pas gehoord door de rechter tijdens de zitting.
Rechtbank Amsterdam 19 december 2022, ECLI (verkort): 7677

Dit nieuwsartikel is geschreven door Amber Willemsen, advocaat arbeidsrecht bij GMW advocaten, e-mail: a.willemsen@gmw.nl

Bijlagen bij dit bericht