Drie soorten contracten voor oproepkracht

28 januari 2020 | Door redactie

Een werkgever kan voor oproepwerk verschillende contractvormen overeenkomen: de voorovereenkomst, het nulurencontract of het min-maxcontract. Deze laatste twee vallen onder de WAB-regels voor de oproepovereenkomst.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bestaat er een wettelijke definitie van de oproepovereenkomst. In de praktijk vallen het nulurencontract en min-maxcontract altijd onder die definitie. Voor de voorovereenkomst gelden de nieuwe regels van de WAB niet.

Oproepen via voorovereenkomst

Bij een voorovereenkomst (tool) ontstaat er pas een arbeidsovereenkomst als de werkgever de werknemer oproept. Hij is niet verplicht om de oproepkracht op te roepen als er werk is. De oproepkracht is op zijn beurt ook niet verplicht om gehoor te geven aan de oproep. Zolang de oproepkracht niet heeft gewerkt, heeft hij geen recht op loon. Let wel op de ketenregeling. Bij iedere oproep ontstaat een nieuwe arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd. Hierdoor ontstaat al vrij snel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Oproepen via nulurencontract

Bij een nulurencontract (tool) ontstaat er wel direct een arbeidsovereenkomst, maar is er geen vast aantal arbeidsuren vastgelegd. De werkgever is verplicht om de werknemer op te roepen als er geschikt werk is en de werknemer is verplicht om gehoor te geven aan de oproep, op voorwaarde dat hij minstens vier dagen voor het werk de (schriftelijke of elektronische) oproep ontvangt. Een cao kan van deze termijn afwijken. Trekt de werkgever binnen vier dagen vóór het werk een oproep in, dan moet hij toch het loon voor de oproep betalen. Bovendien heeft de werknemer bij iedere oproep recht op loon voor minimaal drie uur, ook als hij minder dan drie uur heeft gewerkt.

Oproepen via min-maxcontract

Bij een min-maxcontract (tool) spreekt de werkgever met de werknemer een bepaald minimumaantal uren per periode af (de garantie-uren). Over deze uren moet de werkgever in elk geval het loon doorbetalen, ook als de werknemer niet is opgeroepen. Daarnaast spreekt de werkgever met de werknemer af voor hoeveel uur hij maximaal oproepbaar is. Voor die uren moet de oproepkracht beschikbaar zijn. De oproepregels die hierboven bij het nulurencontract genoemd zijn (voor een deel voortkomend uit de WAB), gelden ook voor het min-maxcontract.

Bijlagen bij dit bericht