Draagvlak creëren voor veranderingen

30 mei 2013 | Door redactie

U zult zo nu en dan veranderingen moeten doorvoeren. Verandermanagement heeft vaak echter weinig kans van slagen. Confronteert u uw medewerkers met veranderingen waarover zij zelf niets in te brengen hebben, dan kan dit zelfs behoorlijk negatieve effecten hebben.

Volgens Daniel Markovitz – oprichter van managementadviesbureau TimeBack Management en gastdocent aan de Amerikaanse Stanford University – kan verandermanagement heel verkeerd uitpakken. Confronteert u uw medewerkers met veranderingen waarover zij zelf niets te zeggen hebben, dan kan dit ertoe leiden dat hun cognitieve vaardigheden (zoals oplossingen bedenken, luisteren of informatie analyseren) afnemen. Het kan zelfs leiden tot een zogenoemde cynische organisatiecultuur waarin bitterheid en aangeleerde hulpeloosheid de overhand hebben.

Verandermanagement in overleg

Om de mogelijk negatieve effecten van verandermanagement te voorkomen maar toch veranderingen door te voeren, kunt u het volgende doen. Leg het op te lossen probleem voor aan de groep medewerkers die direct met het probleem te maken heeft. Vraag hun mee te denken over een oplossing en kom in overleg tot een plan. Op deze manier betrekt u uw medewerkers bij uw organisatie en stimuleert u hen zelf oplossingen te bedenken voor problemen die ze signaleren. Zo zullen de veranderingen die u wilt doorvoeren meer draagvlak en daarmee meer succes hebben.