Rekenregels per 1 januari 2024 bekend

6 december 2023 | Door redactie

De nieuwe rekenregels per 1 januari 2024 zijn bekendgemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierin staan de nieuwe bedragen voor het wettelijk minimumloon en de gevolgen daarvan voor de uitkeringsbedragen.

Uit de rekenregels per 1 januari 2024 blijkt dat het referentieminimummaandloon (dat gebruikt wordt voor het vaststellen van de hoogte en indexatie van allerlei uitkeringen) per 1 januari 2024 is vastgesteld op € 2.069,40 per maand. Het wettelijk minimumuurloon is per 2024 € 13,27 per uur. Ten opzichte van juli 2023 stijgt het brutominimumloon daardoor per maand met 3,73%. Door de stijging van het wettelijk minimumloon stijgen per 1 januari 2024 ook de daglonen van de uitkeringen van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Werkloosheidswet (WW) en de Ziektewet (ZW) met 3,73%. Het maximumdagloon is per 1 januari 2024 € 274,44.

Maximumdagloon speelt rol bij WAZO-uitkering

Het maximumdagloon is onder meer van belang bij uitkeringen uit de Wet arbeid en zorg (WAZO). Zo bedraagt een zwangerschaps-, bevallings- en adoptieverlof 100% van het zogeheten dagloon, maar niet meer dan 100% van het maximumdagloon. En UWV verstrekt de werknemer tijdens het aanvullend geboorteverlof een uitkering van 70% van het dagloon van de werknemer, maar niet meer dan 70% van het maximumdagloon. Dit maximum geldt ook bij kortdurend zorgverlof en het betaald ouderschapsverlof.

Stijging maximumpremie- en -bijdrageloon gaan omhoog

In de rekenregels per 1 januari 2024 staat dat het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen is vastgesteld op € 71.628 op jaarbasis. Dit is een stijging ten opzichte van 2023, waarin het maximumpremieloon € 66.956 bedraagt. Voor het maximumbijdrageloon voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) geldt in 2024 hetzelfde bedrag. Dit was al eerder bekendgemaakt.

Altijd een online overzicht van de actuele belastingtarieven bij de hand? Zet dan de tarieven-pagina van Rendement in uw favorieten: rendement.nl/belastingtarieven. Hier vindt u de tarieven van de meest gangbare belastingen en premies handig bij elkaar. Voor het bekijken van deze pagina heeft u een Rendement-account nodig.