Per 2023 stopt lage WW-premie BBL’er met uitzendbeding

1 juni 2022 | Door redactie

Werkgevers mogen in 2022 nog de lage WW-premie toepassen voor BBL-leerlingen met een uitzendbeding. Vanaf 1 januari 2023 moeten werkgevers de hoge WW-premie toepassen.

Voor uitzendkrachten die een arbeidsovereenkomst hebben met een uitzendbeding, geldt de hoge premie voor de Werkloosheidswet (WW). Het gaat namelijk niet om overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dit geldt ook voor een werknemer die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgt. Omdat de regelgeving hier niet duidelijk over is, mag een werkgever dit jaar voor de BBL-leerling nog de lage premie gebruiken. Dit gold ook al voor 2020 en 2021. Op 1 januari 2023 wijzigt echter het Besluit WFSV op dit punt en past een werkgever vanaf die datum de hoge WW-premie toe voor een BBL-leerling met uitzendbeding.

Voorwaarden lage WW-premie bij BBL’er met uitzendbeding

Een werkgever mag dit jaar de lage WW-premie voor de BBL-leerling nog toepassen als het uitzendbureau voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uit de arbeidsovereenkomst tussen de BBL-leerling en het uitzendbureau blijkt dat de arbeidsovereenkomst is aangegaan in het kader van een leerwerktraject in de beroepsbegeleidende leerweg, zoals beschreven in de Wet educatie en beroepsonderwijs.
  • Het uitzendbureau heeft de ondertekende en gedagtekende praktijkovereenkomst in de administratie opgenomen. Dit geldt ook als het uitzendbureau zelf geen partij is bij de praktijkovereenkomst.
  • De praktijkovereenkomst is gedagtekend en ondertekend door alle betrokken partijen. Dit zijn de onderwijsinstelling, de student en het bedrijf dat de beroepspraktijkvorming verzorgt. 

Is een BBL-leerling jonger dan 21 jaar en heeft hij maximaal 48 verloonde uren per vierwekenaangifte, of 52 verloonde uren per maandaangifte? Dan is het niet van belang of een uitzendbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Voor deze werknemer blijft dan de lage WW-premie gelden vanaf 2023.

Geen uitzendbeding, lage WW-premie

Vorig jaar liet het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al weten dat werkgevers de lage WW-premie mogen toepassen als de praktijkovereenkomst is ondertekend door alle betrokken partijen. Dit blijft zo na 1 januari 2023 voor BBL-leerlingen zonder een uitzendbeding.