Competenties

Competenties zijn meetbare en specifieke eigenschappen aan de hand waarvan leidinggevenden kunnen vaststellen of een medewerker gemiddeld, bovengemiddeld of ondermaats functioneert. Voor iedere functie zijn andere competenties van belang. Om werknemers te helpen om zich te ontwikkelen, moet de werkgever bepalen welke competenties belangrijk zijn voor hun huidige functie en welke competenties ze het beste kunnen ontwikkelen. Wat zijn hun sterke punten en wat zijn hun verbeterpunten? Veel organisaties passen tegenwoordig competentiemanagement toe. Competentiemanagement bestaat uit methodes om de kennis, vaardigheden en het gedrag van werknemers in kaart te brengen, zodat zij beter functioneren en de werkgever veranderingen in de organisatie kan sturen. Het is belangrijk dat de werkgever deze punten regelmatig bespreekt en eventueel bijstelt als dat nodig is.

Uitgelicht

Competenties OR-lid

Het OR-werk is vrijwillig maar zeker niet vrijblijvend. Ondernemingsraden klagen over gebrek aan invloed of niet als serieuze gesprekspartner...

Stappenplan
PDF bestand
Publicatiedatum: 08-08-2019

Werknemers beoordelen op competenties

Het is lastig om werknemers op competenties, zoals flexibiliteit en doorzettingsvermogen, te beoordelen. De mening daarvoor verschilt...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 13-08-2019

Competentiemanagement

Er zijn verschillende manieren waarop u de prestaties van het personeel kunt beoordelen. Werkt uw organisatie resultaatgericht, dan...

E-learning
Door redactie MT Rendement
Publicatiedatum: 15-11-2017

Welke aandachtspunten zijn er bij het ontwikkelen...

Ons personeelsbestand is nogal ‘op leeftijd’, maar nu komen er enkele veertigminners in dienst. Waarmee moeten wij rekening...

Vraag en antwoord
Door redactie MT Rendement
Publicatiedatum: 26-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Het POP in grote lijnen

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 8 minuten | 30-06-2020

Een goed persoonlijk ontwikkelingsplan is een beknopt document. Toch kunnen er grote plannen en omvangrijke trajecten in staan. Het voorbere...

Boost het aanpassingsvermogen van medewerkers

Werving en selectie 4 minuten | 29-05-2020

De arbeidsmarkt van de toekomst kenmerkt zich door één vast gegeven: verandering. Of het nu technologische innovaties zijn, tijden van econo...

De bijzonderheden van het beoordelen van thuiswerkende werknemers

Functioneren en beoordelen 4 minuten | 28-04-2020

Sinds de invoering van de overheidsmaatregelen om de coronacrisis het hoofd te bieden, werken veel werknemers vanuit huis, al dan niet gecom...

E-learning

Competentiemanagement
Videocollege
14 minuten
15-11-2017

Vraag en antwoord

Hoe werkt het afspiegelingsbeginsel als onze onderneming moet afslanken?
Moet uw onderneming meerdere werknemers ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen, dan bent u verplicht om het afspiegelingsbeginsel te hanteren om willekeur te voorkomen tenzij de cao anders bepaalt. Het afspiegelingsbeginsel zorgt voor een evenredige verdeling van de benodigde ontslagen... Lees het hele antwoord