Ketenbepaling

In de ketenbepaling staat hoeveel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd maximaal achter elkaar mogen worden gesloten, voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand komt. Ook regelt de ketenbepaling de maximale duur van meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd samen.

Als meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd samen de termijn van 36 maanden overschrijden, of het aantal van 3 overeenkomsten, dan  ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Zit er tussen 2 tijdelijke overeenkomsten een periode van meer dan 6 maanden, dan begint de keten opnieuw.

De werkgever in de overeenkomst niet van de ketenregeling afwijken, zelfs niet als de werknemer hiermee instemt. Alleen via de cao kan (in beperkte mate) van de wettelijke ketenbepaling afgeweken worden.

 

 

Wat zijn de regels bij het in dienst nemen van een uitzendkracht?

Flexwerkers | Publicatiedatum 01-08-2021

Via een uitzendbureau hebben we een uitzendkracht ingehuurd. We zijn erg tevreden over deze flexwerker en willen haar graag in dienst nemen. Mogen we een uitzendkracht...

Wat is er met de invoering van de WAB veranderd in de ketenregeling?

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) | Publicatiedatum 09-02-2021

Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is er ook het één en ander veranderd in de ketenregeling. Hoe zit dat?

Wat als we een stagiair na zijn stage willen houden?

Stagiairs en leerbanen | Publicatiedatum 11-08-2020

Wij hebben een stagiair waar we heel blij mee zijn. We willen hem graag aansluitend op zijn stage een arbeidsovereenkomst aanbieden. Moeten we nog ergens rekening mee...

De gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 02-01-2020

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft gevolgen voor vrijwel iedere werkgever en werknemer. Wat verandert er en wat betekent dit in de praktijk? Deze toolbox zet het...

De inzet van AOW-gerechtigden heeft zo z’n voordelen

AOW 5 minuten | 15-10-2021

Gaat u op zoek naar een nieuwe werknemer, dan heeft u doorgaans een bepaald profiel voor ogen waar de kandidaat aan moet voldoen. Werkgevers...

De ketenregeling: balans tussen flexibiliteit en baanzekerheid

Ketenbepaling 6 minuten | 19-05-2021

Om flexibel te zijn en te kunnen inspelen op ontwikkelingen in de markt, heeft u wellicht de voorkeur voor tijdelijke contracten. Functionee...

Wat verandert er door de WAB voor flexibele krachten?

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 7 minuten | 01-01-2020

Het aantal flexibele krachten is de afgelopen jaren structureel toegenomen. Het kabinet vindt het belangrijk om deze werknemers meer zekerhe...

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 13-08-2019

De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt wijzigingen aan in de regels voor flexwerk, het ontslagrecht en het stelsel van premieheffing voor de Werkloosheidswet (WW).

Heeft u een vraag over Ketenbepaling?

Dick van Deventer
Dick van Deventer
Advocaat arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Ketenbepaling?

Dick van Deventer
Dick van Deventer
Advocaat arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie