Ketenbepaling

In de ketenbepaling staat hoeveel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd maximaal achter elkaar mogen worden gesloten, voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand komt. Ook regelt de ketenbepaling de maximale duur van meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd samen.

Als meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd samen de termijn van 36 maanden overschrijden, of het aantal van 3 overeenkomsten, dan  ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Zit er tussen 2 tijdelijke overeenkomsten een periode van meer dan 6 maanden, dan begint de keten opnieuw.

De werkgever in de overeenkomst niet van de ketenregeling afwijken, zelfs niet als de werknemer hiermee instemt. Alleen via de cao kan (in beperkte mate) van de wettelijke ketenbepaling afgeweken worden.

 

Uitgelicht

Houd rekening met nieuwe regels ketenbepaling

Waar de Wet werk en zekerheid (WWZ) in 2015 de ketenbepaling strenger maakte, is dit per 1 januari 2020 deels teruggedraaid. In de...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 10-09-2019

Kunnen we iemand als zzp'er aan de slag laten...

Kunnen wij een medewerker na 2 tijdelijke arbeidscontracten weer dezelfde werkzaamheden laten uit laten voeren, maar dan als zzp'er? 

Vraag en antwoord
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 26-07-2019

Geldt er een overgangsrecht voor de ketenbepaling...

Tot 31 december 2019 mocht een werkgever maximaal 3 tijdelijke arbeidscontracten afsluiten in een maximale periode van 24 maanden,...

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 02-10-2019

 

Toolboxen

De gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 08-11-2019

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft gevolgen voor vrijwel iedere werkgever en werknemer. Wat verandert er en wat betekent dit in de praktijk? Deze toolbox zet het...

Tools

Verdiepingsartikelen

Alles over opvolgend werkgeverschap

Arbeidsovereenkomst 4 minuten | 23-02-2020

Regelmatig sluiten een werkgever en werknemer meerdere arbeidsovereenkomsten achter elkaar. Voor die situatie kent de wet verschillende reg...

Wat verandert er door de WAB voor flexibele krachten?

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 7 minuten | 01-01-2020

Het aantal flexibele krachten is de afgelopen jaren structureel toegenomen. Het kabinet vindt het belangrijk om deze werknemers meer zekerhe...

Infographics

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 13-08-2019

De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt wijzigingen aan in de regels voor flexwerk, het ontslagrecht en het stelsel van premieheffing voor de Werkloosheidswet (WW).

Vraag en antwoord

Wat als we een stagiair na zijn stage willen houden?
Het antwoord op de vraag hangt ervan af of u een zuivere stageovereenkomst met de stagiair heeft of een stageovereenkomst die (gaandeweg) een arbeidsovereenkomst is geworden. Zuivere stageovereenkomst Als u een stagiair aansluitend op zijn stage een arbeidsovereenkomst aanbiedt, dan... Lees het hele antwoord