Competenties

Competenties zijn meetbare en specifieke eigenschappen aan de hand waarvan leidinggevenden kunnen vaststellen of een medewerker gemiddeld, bovengemiddeld of ondermaats functioneert. Voor iedere functie zijn andere competenties van belang. Om werknemers te helpen om zich te ontwikkelen, moet de werkgever bepalen welke competenties belangrijk zijn voor hun huidige functie en welke competenties ze het beste kunnen ontwikkelen. Wat zijn hun sterke punten en wat zijn hun verbeterpunten? Veel organisaties passen tegenwoordig competentiemanagement toe. Competentiemanagement bestaat uit methodes om de kennis, vaardigheden en het gedrag van werknemers in kaart te brengen, zodat zij beter functioneren en de werkgever veranderingen in de organisatie kan sturen. Het is belangrijk dat de werkgever deze punten regelmatig bespreekt en eventueel bijstelt als dat nodig is.

 

Tools

Competenties OR-lid
Stappenplannen

E-learning

Competentiemanagement
Videocollege
14 minuten
Publicatiedatum: 15-11-2017

Vraag en antwoord

Waar moet ik op letten bij competentiemanagement?
Het doel van competentiemanagement is dat werknemers gemotiveerd worden om het beste uit zichzelf te halen, waardoor zij beter functioneren en een beter resultaat leveren. Door de nadruk te leggen op zaken die men goed onder de knie heeft of krijgt, ontstaat bovendien een gevoel van waardering.... Lees het hele antwoord