Werkwijze OR

Een ondernemingsraad krijgt met heel veel specifieke processen en omstandigheden te maken. Denk aan werken met een ambtelijk secretaris, de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) en de plicht om een OR-reglement en OR-jaarverslag te maken.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Taakverwachtingen van OR-voorzitter en (ambtelijk) secretaris

Werkwijze OR Publicatiedatum 17-09-2019

Bent u eenmaal gekozen tot OR-lid, dan krijgt u er mogelijk nog een taak bij als u daarvoor openstaat. Om de OR goed te laten functioneren, moeten er namelijk een OR-voorzitter...

OR-reglement is basis voor functioneren ondernemingsraad

Ondernemingsraad Publicatiedatum 02-05-2019

Het OR-reglement is de basis voor het functioneren van uw OR. Vóór de oprichting van de OR en de eerste verkiezingen moet er een ‘voorlopig reglement’ zijn opgesteld....

Infographics

Faciliteiten van de OR

Ondernemingsraad Publicatiedatum 10-10-2019

Artikel 17, 18, 21 en 22 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geven een overzicht van de voorzieningen en faciliteiten waarop de ondernemingsraad (OR) recht heeft.

OR-commissies en hun taken

OR-commissies Publicatiedatum 04-09-2019

Een ondernemingsraad (OR) kan met verschillende soorten OR-commissies werken. Zo zijn er vaste commissies, onderdeel-commissies en voorbereidingscommissies. Welke commissies...

Vraag en antwoord

Kunnen we de OR uitbreiden naar zes OR-leden?
Uw OR heeft recht op vijf OR-leden (artikel 6, lid 1 WOR), omdat uw organisatie uit vijftig tot honderd werknemers bestaat. In een organisatie met honderd en tweehonderd medewerkers heeft een OR recht op zeven leden. U wilt uw OR nu uitbreiden tot zes leden, om de werkdruk onderling beter... Lees het hele antwoord