Werkwijze OR

Een ondernemingsraad krijgt met heel veel specifieke processen en omstandigheden te maken. Denk aan werken met een ambtelijk secretaris, de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) en de plicht om een OR-reglement en OR-jaarverslag te maken.

 

Tools

Vraag en antwoord

Kunnen we de OR uitbreiden naar zes OR-leden?
Uw OR heeft recht op vijf OR-leden (artikel 6, lid 1 WOR), omdat uw organisatie uit vijftig tot honderd werknemers bestaat. In een organisatie met honderd en tweehonderd medewerkers heeft een OR recht op zeven leden. U wilt uw OR nu uitbreiden tot zes leden, om de werkdruk onderling beter... Lees het hele antwoord