Werkwijze OR

Een ondernemingsraad krijgt met heel veel specifieke processen en omstandigheden te maken. Denk aan werken met een ambtelijk secretaris en de plicht om een OR-reglement en OR-jaarverslag te maken.

Uitgelicht

Inhoud definitief OR-reglement wettelijk bepaald

Voor het definitief vaststellen van het OR-reglement gelden een aantal regels. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 17-08-2018

Jaarverslag OR opstellen

De WOR verplicht u tot het jaarlijks produceren van een overzicht van uw activiteiten in de vorm van een jaarverslag. In deze tool...

Formulier
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 18-10-2019

OR-reglement opstellen en wijzigen

Bij het instellen van een ondernemingsraad (OR) moeten er een aantal voorzieningen worden getroffen. Denk bijvoorbeeld aan de wijze...

Reglement
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 12-08-2019

Taakverwachtingen van OR-voorzitter en (ambtelijk)...

Bent u eenmaal gekozen tot OR-lid, dan krijgt u er mogelijk nog een taak bij als u daarvoor openstaat. Om de OR goed te laten functioneren,...

Verdiepingsartikel
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Jaarverslag is (ook) mooi middel om achterban te enthousiasmeren

Werkwijze OR Publicatiedatum 30-12-2019

Net als uw bestuurder moet ook uw OR een jaarverslag opstellen. Het jaarverslag biedt uw OR de kans om aan de hele organisatie uw uitdagingen en successen van het afgelopen...

OR heeft flinke vinger in de pap bij keuze preventiemedewerker

Preventiemedewerker Publicatiedatum 25-11-2019

Sinds vorig jaar heeft uw OR instemmingsrecht op de invulling, omvang en de positie van de functie van de preventiemedewerker én op de persoon. Als coördinator op het...

Cao kan OR-bevoegdheden uitbreiden, maar ook beperken

Werkwijze OR Publicatiedatum 25-11-2019

Ruim 80% van de werknemers in Nederland valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De kans is dus groot dat uw achterban en dus ook uw OR met een cao te...

Weet welke regels er gelden rond het instellen van OR-commissies

Werkwijze OR Publicatiedatum 17-09-2019

Tijdelijke, vaste en onderdeelcommissies zijn commissies van de OR als ze door middel van schriftelijke besluiten van die OR zijn ingesteld. Hiervoor heeft de raad...

Taakverwachtingen van OR-voorzitter en (ambtelijk) secretaris

Werkwijze OR Publicatiedatum 17-09-2019

Bent u eenmaal gekozen tot OR-lid, dan krijgt u er mogelijk nog een taak bij als u daarvoor openstaat. Om de OR goed te laten functioneren, moeten er namelijk een OR-voorzitter...

Verschillende vormen van stakingen en de spelregels

Staken Publicatiedatum 02-08-2019

Conflicten over cao’s en ontevredenheid over het salaris leiden nog wel eens tot stakingen. Zo legden werknemers bij olie- en gasgigant Shell onlangs het werk stil...

Gesprek over beloningsverhoudingen verplicht sinds 1 januari...

Beloning Publicatiedatum 02-08-2019

Sinds 1 januari 2019 zijn ondernemingsraden van grote organisaties verplicht om één maal per jaar met de bestuurder in gesprek te gaan over de beloningsverhoudingen...

Hoe weet uw OR of het aanbod in het sociaal plan mager of...

Reorganisatie Publicatiedatum 31-07-2019

Een fusie, overname of reorganisatie is aanleiding om een sociaal plan op te stellen. Hierin worden de afspraken vastgelegd die de gevolgen van de fusie, overname of...

OR-reglement is basis voor functioneren ondernemingsraad

Ondernemingsraad Publicatiedatum 02-05-2019

Het OR-reglement is de basis voor het functioneren van uw OR. Vóór de oprichting van de OR en de eerste verkiezingen moet er een ‘voorlopig reglement’ zijn opgesteld....

Welke ondernemingsraad past bij uw organisatie?

Ondernemingsraad Publicatiedatum 30-04-2019

Het is soms lastig om te bepalen welke structuur van medezeggenschap het beste bij de onderneming past. Gaat het om één vestiging, dan is één ondernemingsraad natuurlijk voldoende....

Infographics

Stakingen

Staken Publicatiedatum 06-01-2020

Bij een staking zijn vaak drie partijen betrokken: de vakbond, werknemers en de werkgever. De OR bepaalt zelf of hij hier ook een rol in speelt.

OR speelt grote rol bij financieel beleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 17-12-2019

De OR heeft diverse bevoegdheden als het gaat om het financiële beleid van de organisatie. De OR heeft advies-, instemmings- en initiatiefrecht. Welke bedrijfseconomische...

OR heeft veel invloed op arbobeleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 18-11-2019

De OR heeft instemmingsrecht op het arbobeleid in een organisatie. Hierdoor heeft de OR een vinger in de pap bij de opstelling, uitvoering en evaluatie van de arboregels....

Faciliteiten van de OR

Ondernemingsraad Publicatiedatum 10-10-2019

Artikel 17, 18, 21 en 22 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geven een overzicht van de voorzieningen en faciliteiten waarop de ondernemingsraad (OR) recht heeft.

Vormen van medezeggenschap

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Medezeggenschap is er in verschillende soorten en maten. Sommige vormen zijn vrijwillig georganiseerd, andere zijn verplicht volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR)....

Voorlopig en definitief OR-reglement

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Ondernemingsraden zijn volgens artikel 8 WOR verplicht om een OR-reglement op te stellen. Is er nog geen OR ingesteld, dan stelt een voorbereidingscommissie in overleg...

Tijdspad verkiezingsrace OR

OR-verkiezingen Publicatiedatum 14-08-2019

De verkiezingen zijn voor de ondernemingsraad een belangrijke, spannende en intensieve periode. Een goede planning zorgt ervoor dat de OR goed georganiseerd voor de dag...

Rechten OR bij inspecties

Inspectie SZW Publicatiedatum 14-08-2019

Eén van de stimulerende taken van de OR (artikel 28 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden) is het bevorderen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Inspectie...

Overlegpartners ondernemingsraad

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Leden van de ondernemingsraad (OR) staan in contact met veel verschillende partijen, zowel intern als extern. Soms maakt een bepaling uit de Wet op de ondernemingsraden...

Kiesstelsel OR-verkiezingen

OR-verkiezingen Publicatiedatum 14-08-2019

De verkiezingen van een nieuwe OR gaan volgens een kiesstelsel. Er zijn twee soorten: het lijstenstelsel en het personenstelsel. De keuze voor een stelsel heeft gevolgen...

Vraag en antwoord

Welke rol heeft de OR bij het opstellen, wijzigen en naleven van de RI&E?
Instemmingsrecht (artikel 27 WOR)De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling over arbeidsomstandigheden. Aangezien de RI&E over arbeidsomstandigheden gaat, heeft de OR instemmingsrecht. De ondernemingsraad moet instemmen... Lees het hele antwoord