Werkwijze OR

Een ondernemingsraad krijgt met heel veel specifieke processen en omstandigheden te maken. Denk aan werken met een ambtelijk secretaris, de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) en de plicht om een OR-reglement en OR-jaarverslag te maken.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Taakverwachtingen van OR-voorzitter en (ambtelijk) secretaris

Werkwijze OR Publicatiedatum 17-09-2019

Bent u eenmaal gekozen tot OR-lid, dan krijgt u er mogelijk nog een taak bij als u daarvoor openstaat. Om de OR goed te laten functioneren, moeten er namelijk een OR-voorzitter...