Wet op de ondernemingsraden (WOR)

 

Vraag & antwoorden over WOR

Vragen gesteld door uw vakgenoten, beantwoord door een ervaren adviseur.

 • Kan de OR een ongevalsanalyse opvragen?

  Als het goed is, zal door Inspectie SZW (traject) een ongevalsrapport zijn opgemaakt. Dat rapport zou door de Inspectie rechtstreeks óók naar de OR gestuurd...

 • Is een pilot instemmingsplichtig?

  Het wijzigen of invoeren van rookbeleid valt onder het instemmingsrecht van artikel 27. Dat klopt dus. Een pilot valt 'als een voorgenomen uitvoeringsbesluit' naar de...

Tools over WOR

Direct aanpasbare modelbrieven en -contracten, checklists en rekensjablonen mét uitleginstructie.

E-learning over WOR

Korte, heldere, e-learningcursussen, inclusief professioneel certificaat en handig naslagwerk.

 • Informatierecht van de OR
  • E-Learning
  • Videocollege 12 minuten

  Iedere ondernemingsraad heeft informatie nodig om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Om uw OR of PVT daarin te ondersteunen geeft de Wet op de ondernemingsraden (ook...

 • Initiatiefrecht van de OR
  • E-Learning
  • Videocollege 9 minuten

  Op basis van de WOR mag de ondernemingsraad (OR) op eigen initiatief voorstellen doen, ook buiten de gebruikelijke overlegvergaderingen. Zo kan de OR invloed uitoefenen op het beleid...