Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Elke ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) dankt zijn bestaan aan de Wet op de ondernemingsraden(WOR). De WOR is gericht op de medezeggenschap binnen organisaties en biedt een wettelijk kader waaraan ondernemingsraden, personeelsvertegenwoordigingen en andere vormen van medezeggenschap hun rechten en plichten kunnen ontlenen. Zo bevat de WOR onder meer de regels rondom OR-verkiezingen, faciliteiten voor de OR en de bevoegdheden van de OR, zoals het adviesrecht en het instemmingsrecht.

Uitgelicht

SER publiceert Wet op de ondernemingsraden in...

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een Engelse vertaling van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) gepubliceerd. Met de toenemende...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 06-12-2019

Uitbreiding rechten van de ondernemingsraad

In deze tool komt artikel 32 van de Wet op ondernemingsraden (WOR) aan bod. Dit artikel beschrijft de uitbreidingsmogelijkheden voor...

Reglement
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 13-08-2019

Wat zijn de taken van een OR-voorzitter?

Ik ben onlangs door de overige OR-leden tot OR-voorzitter benoemd. Sindsdien vraag ik me af wat eigenlijk de taken van een OR-voorzitter...

Vraag en antwoord
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

Hoe hoog is de boete voor het niet nakomen van...

Onze organisatie met ruim 150 werknemers op één locatie heeft geen OR terwijl dat wel wettelijk verplicht is. Hoe hoog...

Vraag en antwoord
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Verschillende vormen van stakingen en de spelregels

Staken Publicatiedatum 02-08-2019

Conflicten over cao’s en ontevredenheid over het salaris leiden nog wel eens tot stakingen. Zo legden werknemers bij olie- en gasgigant Shell onlangs het werk stil...

Gesprek over beloningsverhoudingen verplicht sinds 1 januari...

Beloning Publicatiedatum 02-08-2019

Sinds 1 januari 2019 zijn ondernemingsraden van grote organisaties verplicht om één maal per jaar met de bestuurder in gesprek te gaan over de beloningsverhoudingen...

Hoe weet uw OR of het aanbod in het sociaal plan mager of...

Reorganisatie Publicatiedatum 31-07-2019

Een fusie, overname of reorganisatie is aanleiding om een sociaal plan op te stellen. Hierin worden de afspraken vastgelegd die de gevolgen van de fusie, overname of...

OR-reglement is basis voor functioneren ondernemingsraad

Ondernemingsraad Publicatiedatum 02-05-2019

Het OR-reglement is de basis voor het functioneren van uw OR. Vóór de oprichting van de OR en de eerste verkiezingen moet er een ‘voorlopig reglement’ zijn opgesteld....

Ontslagbescherming voor leden van de ondernemingsraad

Opzegverboden Publicatiedatum 12-04-2019

Het kan een reden zijn voor werknemers om niet in een ondernemingsraad plaats te nemen: de mogelijke gevolgen van het OR-werk voor hun positie binnen de organisatie....

Hulpmiddel voor opstellen scholingsplan voor uw ondernemingsraad

OR-scholing Publicatiedatum 15-02-2019

Is uw OR actief met scholing bezig? De kans is groot dat andere zaken voorrang krijgen. Slechts 25% van de ondernemingsraden maakt volledig gebruik van het wettelijke...

Infographics

Faciliteiten van de OR

Ondernemingsraad Publicatiedatum 10-10-2019

Artikel 17, 18, 21 en 22 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geven een overzicht van de voorzieningen en faciliteiten waarop de ondernemingsraad (OR) recht heeft.

Vormen van medezeggenschap

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Medezeggenschap is er in verschillende soorten en maten. Sommige vormen zijn vrijwillig georganiseerd, andere zijn verplicht volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR)....

Voorlopig en definitief OR-reglement

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Ondernemingsraden zijn volgens artikel 8 WOR verplicht om een OR-reglement op te stellen. Is er nog geen OR ingesteld, dan stelt een voorbereidingscommissie in overleg...

RI&E beoordelen voor instemming

Instemmingsrecht Publicatiedatum 14-08-2019

De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dit staat in artikel 12 van de Arbowet en in artikel 27 van de Wet...

Rechten OR bij inspecties

Inspectie SZW Publicatiedatum 14-08-2019

Eén van de stimulerende taken van de OR (artikel 28 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden) is het bevorderen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Inspectie...

Overlegpartners ondernemingsraad

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Leden van de ondernemingsraad (OR) staan in contact met veel verschillende partijen, zowel intern als extern. Soms maakt een bepaling uit de Wet op de ondernemingsraden...

Kiesstelsel OR-verkiezingen

OR-verkiezingen Publicatiedatum 14-08-2019

De verkiezingen van een nieuwe OR gaan volgens een kiesstelsel. Er zijn twee soorten: het lijstenstelsel en het personenstelsel. De keuze voor een stelsel heeft gevolgen...

Invloed die OR kan uitoefenen

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Het adviesrecht van de ondernemingsraad (OR) zoals vastgelegd in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR de mogelijkheid om invloed uit te oefenen....

Functies binnen de OR

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Binnen de ondernemingsraad (OR) zijn er een aantal leden met een extra rol naast die van OR-lid: het gaat om de voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris. Soms...

Vraag en antwoord

Kan onze OR zich terugtrekken uit de COR en zelf alle bevoegdheden van de WOR uitoefenen?
Om de vraag kort te beantwoorden: nee, de OR kan zich niet terugtrekken en de bevoegdheden van de COR overnemen. In de verhouding tussen ondernemingsraden en de COR is er echter altijd een spanningsveld. De COR is ingesteld voor alle raden. Ook behartigt de COR de belangen van ondernemingen... Lees het hele antwoord