Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Elke ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) dankt zijn bestaan aan de Wet op de ondernemingsraden(WOR). De WOR is gericht op de medezeggenschap binnen organisaties en biedt een wettelijk kader waaraan ondernemingsraden, personeelsvertegenwoordigingen en andere vormen van medezeggenschap hun rechten en plichten kunnen ontlenen. Zo bevat de WOR onder meer de regels rondom OR-verkiezingen, faciliteiten voor de OR en de bevoegdheden van de OR, zoals het adviesrecht en het instemmingsrecht.

 

Tools

E-learning

Initiatiefrecht van de OR
Videocollege
9 minuten
Publicatiedatum: 24-06-2016
Informatierecht van de OR
Videocollege
12 minuten
Publicatiedatum: 22-05-2014

Vraag en antwoord

Wat houdt het informatierecht precies in?
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) gaat uitgebreid in op de informatierechten van de OR. Om goed mee te kunnen praten met de bestuurder van uw organisatie, moet u immers kennis van zaken hebben. Uw raad heeft om die reden recht op de informatie die inzicht geeft in alles wat er in uw... Lees het hele antwoord