Minimumloon

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is vastgelegd op hoeveel loon elke werknemer vanaf 21 jaar minimaal recht heeft per dag, week en maand. Werknemers van 15 tot en met 20 jaar hebben recht op een percentage van het minimumloon. Elk half jaar – per 1 januari en 1 juli – wordt het wettelijk minimumloon aangepast aan de gemiddelde stijging van de cao-lonen. In (collectieve) arbeidsovereenkomsten kan een hoger minimumloon zijn voorgeschreven.
Er bestaat geen minimumloon per uur, omdat dit afhankelijk is van het aantal uren dat in een organisatie als fulltime werkweek geldt, bijvoorbeeld 36 of 40 uur. De werkgever kan het weekloon delen door een fulltime werkweek in zijn organisatie geldt. Afrondingsverschillen mogen er daarbij niet toe leiden dat het loon lager ligt dat het wettelijk minimumloon.

Uitgelicht

Per 1 juli 2019 2e verhoging minimumjeugdloon

Op 1 juli 2019 is de tweede verhoging van het wettelijk minimumloon voor 18- tot en met 21-jarigen een feit. Hoewel werkgevers nu nog...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 20-06-2019

Minimumloon per uur vanaf 1 juli 2019 flink hoger

Werkgevers die hun werknemers per uur betalen, mogen daarbij het wettelijk minimumloon per week niet uit het oog verliezen. Zij moeten...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 09-05-2019

Mogen we bedragen inhouden op het loon?

Onze werknemers kunnen bij onze organisatie op rekening producten kopen. Het bedrag dat ze uitgeven wordt dan ingehouden op hun salaris....

Vraag en antwoord
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

Volmacht inhoudingen WAS

Sinds 1 januari 2017 is het verbod op inhoudingen uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) van kracht. Dit betekent dat uw administratie...

Overeenkomst
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 13-08-2019

 

Tools

E-learning

Verbod op inhoudingen en verrekeningen
Videocollege
6 minuten
Publicatiedatum: 12-12-2016
Wet aanpak schijnconstructies
Videocollege
12 minuten
Publicatiedatum: 21-10-2016

Vraag en antwoord

Over welke loonbestanddelen is vakantiebijslag verschuldigd?
De werkgever is in de regel vakantiebijslag verschuldigd over het gehele salaris dat u hij aan de werknemers betaalt voordat hij de inhoudingen in mindering brengt. Dus ook als de werknemer ziek is, op vakantie is, of over overwerkloon. Ook over prestatieloon is gewoon vakantiebijslag... Lees het hele antwoord