Tweede uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 online

12 januari 2023 | Door redactie

De Belastingdienst heeft de tweede uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 online gezet. In deze uitgave zijn zes nieuwe onderwerpen toegevoegd en enkele onderwerpen aangepast. Ook is de bijlage met tarieven, bedragen en percentages voor 2023 verbeterd.

In de tweede uitgave van Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 (pdf) staan de wijzigingen voor de loonheffingen per 1 januari 2023 op een rij. De Belastingdienst publiceerde eind 2022 de eerste versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen over 2023. Tegelijkertijd met de tweede nieuwsbrief is ook een verbeterde versie van de bijlage (pdf) met de tarieven, bedragen en percentages over 2023 gepubliceerd die de werkgever nodig heeft voor de aangifte loonheffingen.

Uitzondering op de toepassing van het anoniementarief

In de tweede nieuwsbrief zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

Geen verlaging van lage Aof-premie

De Belastingdienst heeft ook een aantal onderwerpen aangepast. Zo gaat de voorgenomen premieverlaging van de lage premie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) niet door. Ook verduidelijkt de fiscus informatie over de overgangsregeling met betrekking tot de aftopping van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers. Verder laat de fiscus weten dat de voorgestelde tijdelijke verhoging van het lage-inkomensvoordeel (LIV) over 2023 niet doorgaat. In de eerste uitgave van de nieuwsbrief werd de verhoging nog aangekondigd.

Alle aanpassingen worden uiteindelijk verwerkt in het Handboek Loonheffingen 2023, dat de Belastingdienst naar verwachting in februari 2023 publiceert.