WAB leidt vooralsnog niet tot meer vaste banen

2 december 2022 | Door redactie

Het doel van de in 2020 ingevoerde Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is om de kloof tussen vaste en flexibele contracten te verkleinen. Eén van de maatregelen om dit te bereiken, het verlengen van de ketenbepaling van twee naar drie jaar, sorteert vooralsnog geen effect. Dat meldde minister Van Gennip van SZW onlangs.

De ketenbepaling (artikel) is de maximale duur van achtereenvolgende tijdelijke contracten die een werknemer mag krijgen voor hij recht heeft op een vast contract. Dat de verlenging naar drie jaar de kloof niet heeft verkleind, blijkt uit een eerste inventarisatie van de effecten.

Migratieachtergrond verkleint kans op doorstroom

In deze eerste inventarisatie is vastgesteld dat het aantal werknemers dat doorstroomt naar een vast contract juist lager is geworden. Vóór de invoering van de WAB verwierf 34% van de werknemers binnen 37 maanden na de start van het eerste tijdelijke contract een vast contract. Sinds de invoering is dit gedaald naar 30%. Bovendien blijken er juist meer werknemers te zijn doorgestroomd naar ander (flexibel) werk. De kans op uitstroom naar onder meer werkloosheid of zelfstandigheid is ongeveer gelijk gebleven. Hoogopgeleiden en werknemers tussen de 35 en 55 jaar stromen het vaakst door naar een vast contract. Ook blijkt dat tijdelijke werknemers zonder migratieachtergrond vaker doorstromen dan de werknemers met migratieachtergrond. Daarnaast blijkt de grootte van een organisatie van belang: doorstroom naar een vast contract is bij grote werkgevers waarschijnlijker dan bij kleine werkgevers, hoewel de kans bij kleine werkgevers wel is toegenomen.

Evaluatie WAB volgt in 2025

De minister benadrukt dat er vanwege de effecten van de coronapandemie, de daaraan gerelateerde overheidsmaatregelen en de korte tijdspanne sinds de invoering van de WAB geen definitieve conclusies zijn te trekken over de werking van de WAB. Hoewel de resultaten een eerste inzicht geven in de werking van de WAB, is een uitgebreide evaluatie nodig om definitieve uitspraken te kunnen doen over de effecten van de WAB. Deze evaluatie volgt in 2025. In de zomer kondigde het kabinet al een grondige hervorming van de arbeidsmarkt aan, waaronder verdere maatregelen om de kloof tussen vaste en flexibele contracten te verkleinen.