Bezwaar en beroep

Er zijn verschillende onderwerpen waarbij uw onderneming het niet eens kan zijn met een beslissing. Denk bijvoorbeeld aan een naheffingsaanslag voor de loonheffingen of een sanctie op het niet naleven van bepaalde wettelijke bepalingen. Als u in zo'n geval actie wilt ondernemen, kan dit in de vorm van bezwaar en beroep. 

Het indienen van een bezwaar is meestal niet via een simpele brief af te handelen. U moet rekening houden met verschillende vereisten die gelden bij het indienen van een bezwaar. Denk bijvoorbeeld aan een termijn waarbinnen u bezwaar moet maken en de plaats waar u het bezwaar indient. 

Als u de beslissing op het bezwaar ontvangt en de uitkomst niet correct vindt, kunt u een beroep indienen. Ook daarbij gelden vormvereisten zoals een indieningstermijn, indieningsplaats en hoe het moet worden ingediend. Het is slim om de vormvereisten van tevoren te onderzoeken.

Uitgelicht

Bezwaar en beroep tegen aanslag en boete

Als u het niet eens bent met (de hoogte van) een door uw onderneming ontvangen aanslag, beschikking en/of boete, kunt u een...

Stappenplan
PDF bestand
Publicatiedatum: 16-03-2022

Wat kan ik doen tegen een boete van de Belastingdienst?

De Belastingdienst heeft mij een boete opgelegd omdat ik mijn aangifte te laat heb ingediend. Ik ben het niet eens met de...

Vraag en antwoord
Door redactie Fiscaal
Publicatiedatum: 15-01-2021

Standaard bezwaarschrift Belastingdienst

Bent u het niet eens met een aanslag of beschikking van de Belastingdienst, dan moet u binnen zes weken na dagtekening van...

Maatwerkbrief
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 22-10-2019

 

Wanneer kan ik een ambtshalve vermindering aanvragen?

Contact met de Belastingdienst | Publicatiedatum 01-03-2022

Ik heb mijn aangifte ingediend en daarin een bepaald standpunt ingenomen. Maar nu blijkt dat mijn standpunt toch niet helemaal klopte en nadelig uitpakt. De bezwaartermijn...

Wat houdt een verzoek om een voorlopige voorziening in?

Bezwaar en beroep | Publicatiedatum 17-05-2021

Wat houdt precies een verzoek om een voorlopige voorziening in?

Hoe snel kan ik een beslissing van de Belastingdienst verwachten?

Bezwaar en beroep | Publicatiedatum 28-04-2021

Ik heb vandaag een bezwaar ingediend bij de Belastingdienst. Hoe snel kan ik een beslissing op mijn bezwaar verwachten?

Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure

Bezwaar en beroep Publicatiedatum 27-05-2021

De Belastingdienst eist dat uw onderneming belasting betaalt. Inspecteurs van de Belastingdienst houden in de gaten of de fiscale regels correct zijn toegepast en dus...

De fiscus aan het werk zetten met ingebrekestelling

Contact met de Belastingdienst 5 minuten | 04-04-2022

Bent u het niet eens met een aanslag dan dient u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag een bezwaar in. Dan wilt u natuurlijk wel z...

Box 3-heffing in strijd met Europees recht, hoe nu verder?

Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) 5 minuten | 27-01-2022

Met het arrest van de Hoge Raad over de box 3-heffing die in strijd is met het Europees recht in de hand kunnen belastingplichtigen die bezw...

Een verzoekschrift indienen bij de Kamer kan soms wat doen

Bezwaar en beroep 3 minuten | 09-11-2021

Mocht het onverhoopt zo zijn dat u het toch een keer niet eens bent met de Belastingdienst, dan zijn er allerlei mogelijkheden om dat aan te...

Enquêteprocedure in 10 stappen

Werkwijze OR Publicatiedatum 31-05-2021

Bij een vermoeden van wanbeleid of mismanagement kunnen de vakbonden of aandeelhouders de Ondernemingskamer (OK) vragen om een onafhankelijk onderzoek. Hoe verloopt deze...

In bezwaar en beroep bij de Belastingdienst en de rechter

Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum 18-05-2021

Als u het niet eens bent met een ontvangen aanslag, beschikking en/of boete, kunt u een bezwaarschrift indienen bij de Belastingdienst. Wordt dat afgewezen, dan...

Heeft u een vraag over Bezwaar en beroep?

Willem van Kasteren
Willem van Kasteren
Belastingadviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Bezwaar en beroep?

Willem van Kasteren
Willem van Kasteren
Belastingadviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie