Voldoe aan de identificatieplicht in zes stappen

Nieuwe werknemers mogen pas aan het werk als uw organisatie aan de identificatieplicht heeft voldaan. In deze toolbox leest u wat daar allemaal bij komt kijken. De werkgever moet bij indiensttreding in elk geval het identiteitsbewijs van de nieuwe werknemer controleren op geldigheid en echtheid en een kopie ervan in de loonadministratie bewaren. Te veel gegevens bewaren is echter ook weer niet goed: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt paal en perk aan wat de werkgever mag bewaren en hoelang. Bij het verwerken van te veel én te weinig gegevens rondom de identificatieplicht hangen uw organisatie boetes en naheffingen boven het hoofd.
 • 1

  Download de interactieve checklist

  Voldoe aan de identificatieplicht in zes stappen

  Voorkom boetes en naheffingen door de regels correct toe te passen

  Elke werkgever heeft een identificatieplicht ten aanzien van zijn werknemers. Die plicht bestaat uit drie onderdelen; de verificatieplicht, de bewaarplicht en de zorgplicht. Lapt de werkgever de regels daarvoor aan zijn laars, dan kan dat tot naheffingen en boetes leiden. Waar uw organisatie allemaal rekening mee moet houden rondom de identificatieplicht, leest u in deze toolbox.

 • 2

  Identificatieplicht in een notendop

  Welke verplichtingen heeft u in het kader van de identificatieplicht?

  Verdiepingsartikel Identificatieplicht Publicatiedatum: 01-03-2018

  Voordat een werknemer voor uw onderneming aan de slag gaat, moet u zijn identiteit vaststellen. Maar dat is nog maar het topje van de ijsberg van zaken die u op grond van de wettelijke identificatieplicht moet regelen. Er zijn ook strikte regels voor het bewaren van een kopie van het identiteitsbewijs van werknemers en voor de identificatieplicht van werknemers op de werkplek. Wat zijn de precieze aandachtspunten?


  Het verschil: identificeren en legitimeren

  Nieuws Identificatieplicht Publicatiedatum: 10-09-2019

  Werkgevers moeten iedere werknemer die bij de organisatie in dienst treedt tijdig identificeren. Op de werkvloer moeten werknemers zich op hun beurt altijd kunnen legitimeren. Wat is precies het verschil tussen deze twee termen?


  Wanneer moeten we het anoniementarief toepassen?

  Vraag & Antwoord Identificatieplicht Publicatiedatum: 29-01-2021

  In welke gevallen moeten we in de loonaangifte rekening houden met het anoniementarief en wat gebeurt er als we dat niet doen?


  Administratieve verplichtingen loonheffingen versoepeld

  Nieuws Identificatieplicht Publicatiedatum: 01-04-2021

  Door de geldende coronamaatregelen is het voor een werkgever niet altijd mogelijk om aan alle administratieve verplichtingen voor de loonheffingen te voldoen. Daarom geldt er tijdelijk een versoepeling van de verplichtingen.


 • 3

  Verificatieplicht bij indiensttreding van een werknemer

  Rijbewijs is niet geschikt voor identificatie

  Nieuws Publicatiedatum: 02-03-2011

  Als u een nieuwe werknemer in dienst neemt, zijn er een aantal zaken die u moet regelen. Eén ervan is het vaststellen van zijn identiteit voordat hij aan zijn eerste werkdag begint. Bij deze zogenoemde verificatieplicht moet u op basis van een origineel geldig identiteitsbewijs onderzoeken of de medewerker is wie hij zegt te zijn.


  De identiteit van nieuwe werknemers correct vaststellen

  Tool Identificatieplicht Publicatiedatum: 24-03-2021

  De werkgever moet de identiteit van nieuwe werknemers vaststellen en een kopie van het ID bewaren. Deze checklist geeft alle aandachtspunten


  Bij buitenlandse werknemers ook werkvergunning controleren

  Nieuws Buitenlandse werknemers Publicatiedatum: 31-03-2021

  Werknemers van buiten Europa kunnen niet zonder meer bij een Nederlandse organisatie aan de slag. Zij moeten een document hebben waaruit blijkt dat ze in Nederland mogen werken. De werkgever speelt daarbij een grote rol.


 • 4

  Bewaarplicht van identiteitsbewijs van werknemers

  Moet het ID-bewijs worden bewaard in de loonadministratie?

  Vraag & Antwoord Identificatieplicht Publicatiedatum: 24-07-2019

  Is het bewaren van een ID-bewijs in de loonadministratie verplicht of mag een werknemer verzoeken geen ID-bewijs in de loonadministratie te bewaren?


  Hoge anoniementarief bij verkeerd kopiëren ID

  Nieuws Publicatiedatum: 04-06-2012

  Als u niet aan de identificatieplicht voldoet, moet u het anoniementarief voor de betreffende werknemer toepassen. Zelfs als u een ID-kaart verkeerd kopieert, kunt u hiervoor een naheffingsaanslag krijgen. Het loont dus om goed op te letten bij het kopiëren en bewaren van identiteitsbewijzen.


  Ook achterkant paspoort moet in administratie

  Nieuws Identificatieplicht Publicatiedatum: 06-08-2019

  Werkgevers moeten van het paspoort van nieuwe werknemers niet alleen de voorkant, maar ook de achterkant kopiëren en de kopie ervan bewaren in de salarisadministratie. Dat is noodzakelijk omdat het burgerservicenummer (BSN) op de achterkant staat.


  Moeten we een verlopen ID-bewijs in de administratie vervangen?

  Vraag & Antwoord Bewaarplicht Publicatiedatum: 02-12-2020

  Is het nodig dat wij een nieuwe kopie van het identiteitsbewijs van een werknemer maken als het exemplaar waarvan we een kopie in de administratie hebben niet meer geldig is?


  Bewaartermijnen sollicitatie- en personeelsgegevens

  Tool Bewaarplicht Publicatiedatum: 06-08-2019

  In deze tool vindt u een overzicht aan bewaartermijnen voor sollicitatie- en personeelsgegevens.


 • 5

  Zorgplicht bij controle op de werkplek

  Werknemer moet zich op werkplek kunnen legitimeren

  Nieuws Identificatieplicht Publicatiedatum: 16-03-2021

  Alle werknemers moeten zich op de werkplek kunnen legitimeren. Dat staat in de Wet op de identificatieplicht. De werkgever moet er op zijn beurt voor zorgen dat werknemers in staat zijn om zich te legitimeren. Wat betekent dit in de praktijk?


  Wie kunnen controles op de werkplek uitvoeren?

  Vraag & Antwoord Werkplek Publicatiedatum: 31-03-2021

  Onze organisatie probeert zich natuurlijk netjes aan alle wetten en regels te houden, maar welke instanties kunnen allemaal op de werkvloer komen controleren of dat inderdaad wel het geval is? En wat komen zij dan precies checken?


 • 6

  Aandachtspunten voor de privacy bij de identificatieplicht

  Welke eisen stelt de AVG aan de opslag van een kopie ID?

  Vraag & Antwoord Identificatieplicht Publicatiedatum: 04-03-2021

  Wij bewaren van elk van onze medewerkers een kopie van het paspoort of de identiteitskaart bij de loonadministratie. Worden er door de AVG speciale eisen gesteld aan de opslag van deze persoonsgegevens?


  AVG: de rechten van betrokkenen

  Tool Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 07-10-2020

  In deze checklist staat op welke rechten een betrokkene van wie u de gegevens heeft verwerkt, allemaal een beroep kan doen onder de AVG.


  Nieuwe regels voor kopie identiteitsbewijs uitzendkracht

  Nieuws Identificatieplicht Publicatiedatum: 31-01-2018

  Sinds 1 januari 2018 gelden er voor uitzendbureaus nieuwe regels voor het maken en bewaren van een kopie van het identiteitsbewijs van uitzendkrachten die nog niet begonnen zijn met werken. Dat is geregeld in de Verzamelwet SZW 2018.


  Mogen we een kopie van het ID-bewijs van zzp’ers bewaren?

  Vraag & Antwoord Identificatieplicht Publicatiedatum: 22-07-2019

  Is het toegestaan om een kopie van het identiteitsbewijs van een zzp’er in onze personeelsadministratie te bewaren of overtreden we dan de privacyregels?


  Boetebedragen AVG

  Infographic Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 31-07-2019

  Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) pakt de Europese Unie ondernemingen die slordig omgaan met de privacy van klanten of werknemers hard aan. De boetebedragen zijn dan ook niet kinderachtig.


  Een veilige kopie van het identiteitsbewijs met KopieID-app

  Nieuws Identificatieplicht Publicatiedatum: 28-08-2020

  Komen er binnen uw organisatie nieuwe werknemers in dienst, dan moet u een kopie van hun identiteitsbewijs maken voor in de loonadministratie. Ook voor andere doelen is soms een kopie ID nodig. Via de gratis KopieID-app kunnen werknemers een veilige kopie van hun identiteitsbewijs maken.