Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) werkt een medewerker gestructureerd aan zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het is een plan waarin staat hoe een werknemer zich op korte termijn in zijn huidige functie gaat ontwikkelen of op langere termijn naar een andere functie gaat groeien. Steeds meer werkgevers zetten het persoonlijk ontwikkelingsplan in om de inzetbaarheid en mobiliteit van het personeel te bevorderen. Vaak wordt het POP gebruikt in het kader van competentiemanagement of een leven lang leren.

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Wat is een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)?

In een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) maken een werkgever en een werknemer schriftelijk afspraken over de manier waarop de werknemer zich verder wil ontwikkelen.

Wat staat in een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)?

In het plan staat waar de werknemer al goed in is en op welk gebied hij zich nog verder wil ontwikkelen. Ook staat erin welke ambities de werknemer heeft. De werknemer en werkgever spreken concreet af hoe de werknemer zijn leerdoelen en ambities kan realiseren.

Uitgelicht

Formulier persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Goede ontwikkelafspraken kunnen voorkomen dat een werknemer vastloopt in zijn functie en daardoor minder presteert of naar de concurrent...

Formulier
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 06-08-2019

Vragenformulier functioneringsgesprek

Bij het voeren van een functioneringsgesprek met een medewerker, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle relevante aandachtspunten...

Formulier
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 18-10-2019

Werknemer vragen zich voor te bereiden op POP-gesprek...

Het is van belang dat uw werknemers zich blijven ontwikkelen. U kunt uw werknemers dan ook uitnodigen voor een gesprek over zijn persoonlijke...

Maatwerkbrief
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 22-10-2019

Het Nieuwe Beoordelen in de praktijk

De geluiden dat de traditionele wijze van beoordelen waarin één keer per jaar een eenrichtingsgesprek wordt gevoerd achterhaald zou...

Verdiepingsartikel
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 25-04-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Het POP in grote lijnen

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 8 minuten | 30-06-2020

Een goed persoonlijk ontwikkelingsplan is een beknopt document. Toch kunnen er grote plannen en omvangrijke trajecten in staan. Het voorbere...

Boost het aanpassingsvermogen van medewerkers

Werving en selectie 4 minuten | 29-05-2020

De arbeidsmarkt van de toekomst kenmerkt zich door één vast gegeven: verandering. Of het nu technologische innovaties zijn, tijden van econo...

De bijzonderheden van het beoordelen van thuiswerkende werknemers

Functioneren en beoordelen 4 minuten | 28-04-2020

Sinds de invoering van de overheidsmaatregelen om de coronacrisis het hoofd te bieden, werken veel werknemers vanuit huis, al dan niet gecom...

Vraag en antwoord

Wanneer is de regeling voor gratis ontwikkeladvies toepasbaar?
In 2019 kan iedere werknemer van 45 jaar of ouder een gratis ontwikkeladvies krijgen van een loopbaanadviseur. Het ontwikkeladvies houdt in dat een werknemer een aantal gesprekken voert met een loopbaanadviseur. Samen kijken ze dan wat de huidige competenties, kwaliteiten en vaardigheden... Lees het hele antwoord