Proeftijd

Een proeftijd is een korte periode aan het begin van een arbeidsovereenkomst waarin de werkgever en werknemer elkaar 'testen en uitproberen'. In deze periode kan er met onmiddellijke ingang worden opgezegd, geldt een opzegtermijn en hoeft de reden van opzegging niet (altijd) kenbaar te worden gemaakt. Een proeftijd moet wel voldoen aan bepaalde eisen, die gelden voor zowel arbeidscontracten van bepaalde als onbepaalde duur. Zo moet de proeftijd onder meer voor beide partijen even lang zijn en schriftelijk worden overeengekomen. In bepaalde gevallen mag er geen proeftijd worden overeengekomen.

Uitgelicht

Recht op transitievergoeding bij proeftijdontslag

Onder de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is de duur van het dienstverband niet langer van belang voor het recht op de transitievergoeding....

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 26-07-2019

Werknemer wijzen op het proeftijdbeding

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst kunt u een proeftijd met de werknemer overeenkomen. Dit betekent dat werkgever en werknemer...

Maatwerkbrief
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 21-10-2019

Mogen we werknemer met fysieke klachten ontslaan...

Een werknemer gaat direct aan het begin van zijn proeftijd door zijn rug en is sindsdien niet meer in staat om bij ons te werken. Mogen...

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 24-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Het proeftijdbeding: een periode van wederzijdse kennismaking

Proeftijd 6 minuten | 24-02-2021

Na een aantal sollicitatierondes kiest u de meest geschikte kandidaat. Of de nieuwe werknemer daadwerkelijk de beste keuze is, zal pas blijk...

Vraag en antwoord

Wat moeten we weten over het tussentijds opzegbeding?
Een tijdelijk contract biedt uw organisatie flexibiliteit: wilt u niet verder met de werknemer, dan verlengt u het contract niet. Een tijdelijk contract is echter alleen (zonder extra kosten) op te zeggen als u met de werknemer een tussentijds opzegbeding heeft afgesproken. Opzeggen Hoewel... Lees het hele antwoord