Oordeel bedrijfsarts (nog) niet leidend bij RIV-toets

2 juni 2023 | Door redactie

Het wetsvoorstel dat regelt dat het medisch advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend wordt bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets), is van de baan. Dat heeft minister Van Gennip van SZW laten weten in een Kamerbrief.

Er is veel te doen geweest rondom het wetsvoorstel, dat loonsancties voor werkgevers vanwege een medisch verschil van inzicht tussen de verzekeringsarts van UWV en de bedrijfsarts moest voorkomen. Eind 2022 liet de minister weten het bekritiseerde wetsvoorstel toch door te zetten, om hier vervolgens in april 2023 weer op terug te komen.

Regels komen mogelijk alsnog na OCTAS-advies

Dat het wetsvoorstel nu definitief ingetrokken is, betekent overigens niet dat de maatregel volledig van de baan is. Minister Van Gennip laat in de Kamerbrief namelijk weten dat ze het knelpunt van de onzekerheid van werkgevers met loonsancties gerelateerd aan het medisch advies van de bedrijfsarts (artikel) nog altijd wil aanpakken, maar dat ze eerst de adviezen van de onafhankelijke commissie Toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) afwacht. Deze commissie heeft als opdracht om met adviezen te komen voor een stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid dat betaalbaar, uitvoerbaar en uitlegbaar is. Het nieuwe stelsel moet onder meer hardheden in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) wegnemen, een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers introduceren en de plichten voor met name kleine werkgevers verlichten. De minister verwacht de OCTAS-adviezen in het eerste kwartaal van 2024.