Stop re-integratie niet zomaar na herstel zieke werknemer

13 januari 2023 | Door redactie

Zelfs als de bedrijfsarts een langdurig zieke werknemer hersteld meldt, doet de werkgever er goed aan de re-integratie-inspanningen niet zomaar te stoppen. Een foutief oordeel van de bedrijfsarts kan namelijk voor het risico van de werkgever komen.

Een recente zaak draaide om een uitzendkracht van een eigenrisicodrager voor de Ziektewet (artikel). De werknemer meldde zich ziek vanwege rugklachten en ontwikkelde later ook psychische klachten. Uiteindelijk trad hij ziek uit dienst en ontving hij een ziektewetuitkering via zijn ex-werkgever. De bedrijfsarts van de werkgever verklaarde de man op een gegeven moment hersteld, waarna de werkgever stopte met zijn re-integratie-inspanningen. De ex-werknemer tekende echter, met succes, bezwaar aan tegen de hersteldmelding.

Werkgever kreeg ziekengeldsanctie opgelegd

UWV concludeerde dat de werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen had verricht en legde hem een ziekengeldsanctie op, waardoor hij een jaar langer ziekengeld moest betalen (bovenop de ‘normale’ maximale 104 weken). In afwachting van het beroep dat de werkgever had aangespannen, trok UWV de sanctie in. Omdat de ex-werknemer vond dat zijn voormalige werkgever wel degelijk onvoldoende had gedaan aan zijn re-integratie, ging de man in beroep tegen dit besluit van UWV. De rechter concludeerde uiteindelijk dat UWV de ziekengeldsanctie terecht had ingetrokken; het gebrek aan re-integratieactiviteiten viel de werkgever niet te verwijten, omdat de hersteldmelding achteraf onjuist bleek.

Oordeel bedrijfsarts voor risico werkgever

In hoger beroep concludeerde de Centrale Raad van Beroep (CRvB) dat het medisch onderzoek dat ten grondslag lag aan de hersteldverklaring onzorgvuldig was, en dat er door de bedrijfsarts slechts beperkt onderzoek was verricht naar de psychische klachten van de ex-werknemer. Dat de werkgever afging op een advies van een door hem ingeschakelde bedrijfsarts dat later onjuist bleek te zijn, kwam voor zijn eigen risico. Bovendien had de werkgever ook geen concrete re-integratie-inspanningen verricht nadat de arbeidsdeskundige bij bezwaar en beroep had vastgesteld dat het oordeel van de bedrijfsarts onzorgvuldig was. In tegenstelling tot de rechter oordeelde de CRvB dat de werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen had verricht zonder goede reden. De intrekking van de ziekengeldsanctie was dan ook onterecht.

Aansprakelijkheid bedrijfsarts of arbodienst

Mogelijk kan de werkgever de schade van de ziekengeldsanctie verhalen op de bedrijfsarts of de arbodienst. Of dit mogelijk is, hangt af van de afspraken tussen de werkgever en de arbodienst, en of de bedrijfsarts aantoonbaar heeft gehandeld als een redelijk handelend of bekwame deskundige.
Centrale Raad van Beroep, 28 december 2022, ECLI (verkort): 2850