Vakantiebijslag

In principe heeft iedere werknemer die in Nederland in dienstbetrekking werkt, recht op vakantiebijslag, ook wel 'vakantiegeld' genoemd. Dat staat in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. De vakantiebijslag moet minimaal 8% van het loon van de werknemer zijn. Voor werknemers die meer dan drie keer het minimumloon verdienen, is de werkgever niet verplicht om over het meerdere vakantiebijslag te betalen. Dat moet dan wel zijn vastgelegd in de (collectieve) arbeidsovereenkomst. Uitbetaling van het vakantiegeld moet minimaal één keer per jaar, maar mag bijvoorbeeld ook maandelijks.

 

Verdiepingsartikelen

Regels voor het berekenen en uitkeren van vakantiebijslag

Vakantiebijslag Publicatiedatum 02-08-2019

In veel organisaties wordt binnenkort de vakantiebijslag uitbetaald. Een behoorlijke klus voor u als salarisadministrateur elk voorjaar! Tenzij uw organisatie ervoor...

Vraag en antwoord

Over welke loonbestanddelen is vakantiebijslag verschuldigd?
De werkgever is in de regel vakantiebijslag verschuldigd over het gehele salaris dat u hij aan de werknemers betaalt voordat hij de inhoudingen in mindering brengt. Dus ook als de werknemer ziek is, op vakantie is, of over overwerkloon. Ook over prestatieloon is gewoon vakantiebijslag... Lees het hele antwoord