Werkwijze OR

Een ondernemingsraad krijgt met heel veel specifieke processen en omstandigheden te maken. Denk aan werken met een ambtelijk secretaris en de plicht om een OR-reglement en OR-jaarverslag te maken.

Uitgelicht

Inhoud definitief OR-reglement wettelijk bepaald

Voor het definitief vaststellen van het OR-reglement gelden een aantal regels. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 17-08-2018

Jaarverslag OR opstellen

De WOR verplicht u tot het jaarlijks produceren van een overzicht van uw activiteiten in de vorm van een jaarverslag. In deze tool...

Formulier
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 18-10-2019

OR-reglement opstellen en wijzigen

Bij het instellen van een ondernemingsraad (OR) moeten er een aantal voorzieningen worden getroffen. Denk bijvoorbeeld aan de wijze...

Reglement
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 12-08-2019

Taakverwachtingen van OR-voorzitter en (ambtelijk)...

Bent u eenmaal gekozen tot OR-lid, dan krijgt u er mogelijk nog een taak bij als u daarvoor openstaat. Om de OR goed te laten functioneren,...

Verdiepingsartikel
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Jaarverslag is (ook) mooi middel om achterban te enthousiasmeren

Werkwijze OR 6 minuten | 30-12-2019

Net als uw bestuurder moet ook uw OR een jaarverslag opstellen. Het jaarverslag biedt uw OR de kans om aan de hele organisatie uw uitdagin...

OR heeft flinke vinger in de pap bij keuze preventiemedewerker

Preventiemedewerker 4 minuten | 25-11-2019

Sinds vorig jaar heeft uw OR instemmingsrecht op de invulling, omvang en de positie van de functie van de preventiemedewerker én op de per...

Cao kan OR-bevoegdheden uitbreiden, maar ook beperken

Werkwijze OR 5 minuten | 25-11-2019

Ruim 80% van de werknemers in Nederland valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De kans is dus groot dat uw achterban en dus...

Infographics

Eerste taken startende OR-leden

Ondernemingsraad Publicatiedatum 22-04-2020

Er komt heel wat af op de leden van een gloednieuw geïnstalleerde of verkozen OR. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt de nodige handvatten voor zowel de OR...

Stakingen

Staken Publicatiedatum 06-01-2020

Bij een staking zijn vaak drie partijen betrokken: de vakbond, werknemers en de werkgever. De OR bepaalt zelf of hij hier ook een rol in speelt.

OR speelt grote rol bij financieel beleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 17-12-2019

De OR heeft diverse bevoegdheden als het gaat om het financiële beleid van de organisatie. De OR heeft advies-, instemmings- en initiatiefrecht. Welke bedrijfseconomische...

OR heeft veel invloed op arbobeleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 18-11-2019

De OR heeft instemmingsrecht op het arbobeleid in een organisatie. Hierdoor heeft de OR een vinger in de pap bij de opstelling, uitvoering en evaluatie van de arboregels....

Vraag en antwoord

Welke rechten heeft de ondernemingsraad bij surseance van betaling en faillissement?
Surseance van betaling Surseance van betaling houdt ‘uitstel van betaling’ in en is gericht op het voortbestaan van het bedrijf. Voor een surseance van betaling moet er sprake zijn van tijdelijke en op korte termijn op te lossen financiële problemen. Als... Lees het hele antwoord