Werkwijze OR

De werkwijze van de ondernemingsraad (OR) is bepalend voor de mate waarin de OR daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op de voorgenomen besluiten van de bestuurder en het organisatiebeleid. Omdat een OR te maken krijgt met uiteenlopende onderwerpen, partijen en situaties, is het van belang dat OR-leden goede onderlinge afspraken maken over de werkwijze en taakverdeling binnen de OR en een goede relatie met de bestuurder en andere sleutelfiguren onderhouden. 

De OR-leden doen al dit OR-werk naast hun reguliere functie. Om dat allemaal in goede banen te kunnen leiden, moeten ze het OR-werk slim inrichten.Ook moet de OR haarfijn aanvoelen wat er leeft onder de achterban. Op deze themapagina leest u alles wat u moet weten over dit onderwerp.

Nieuws

Financiële OR-commissie nuttig voor OR en bestuurder

31-05-2024

Een ondernemingsraad die betrokken wil zijn bij het financiële beleid, doet er verstandig aan om een financiële commissie in te stellen. Zo’...

Jaarplanning geeft OR goede houvast voor OR-werk

29-05-2024

Plannen en organiseren zijn belangrijke competenties voor OR-leden. Ze moeten hun OR-werk immers zien te combineren met hun reguliere werk é...

Overdracht zorgt voor soepele overgang van OR naar OR

22-05-2024

Een ondernemingsraad (OR) wisselt meestal elke drie jaar van samenstelling, al is een andere zittingstermijn ook mogelijk. Een goed overdrac...

Wat mag de OR wel of niet ‘verklappen’?

17-05-2024

De OR weet (als het goed is) hoe de organisatie er financieel voor staat, welke besluiten de bestuurder wil nemen en welke veranderingen er...