Werkwijze OR

De werkwijze van de ondernemingsraad (OR) is bepalend voor de mate waarin de OR daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op de voorgenomen besluiten van de bestuurder en het organisatiebeleid. Omdat een OR te maken krijgt met uiteenlopende onderwerpen, partijen en situaties, is het van belang dat OR-leden scholing volgen, goede onderlinge afspraken maken over de werkwijze en taakverdeling binnen de OR en een goede relatie met de bestuurder en andere sleutelfiguren onderhouden. Ook moet de OR haarfijn aanvoelen wat er leeft onder de achterban. De OR-leden doen al dit OR-werk naast hun reguliere functie. Om dat allemaal in goede banen te kunnen leiden, moeten ze het OR-werk slim inrichten.

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Wat mogen we verwachten van een OR-voorzitter en een (ambtelijk) secretaris?
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) eist dat de OR-voorzitter wordt benoemd door en uit de OR-leden en geeft hem als belangrijkste taak de vertegenwoordiging van de OR ‘in rechte’ (tijdens rechtszittingen). De ambtelijk secretaris (tool) is geen lid van de OR en houdt zich – in tegenstelling tot de secretaris – niet bezig met inhoudelijke discussies en besluitvorming van de OR. De OR-secretaris zit met de voorzitter en vicevoorzitter in het dagelijks bestuur en ondersteunt de OR. Lees meer in het verdiepingsartikel.

 

Mag een extern ingehuurde kandidaat de rol van OR voorzitter vervullen?

Werkwijze OR | Publicatiedatum 09-07-2021

In onze OR is de functie van voorzitter vacant. Mogen wij een externe kandidaat inhuren om deze vacature te vervullen?  

Hoe komen we tot eensgezindheid over instelling van gemeenschappelijke OR?

Werkwijze OR | Publicatiedatum 22-07-2019

De werkgever wil de in onze vestiging bestaande OR omzetten in een gemeenschappelijke OR voor alle vijf de vestigingen. De meerderheid van de OR is daar voor in, maar...

Kan een leidinggevende een OR-lid beperken in zijn OR-werk?

Werkwijze OR | Publicatiedatum 09-04-2015

Onze OR is op dit moment betrokken bij een grote reorganisatie. Dat neemt veel tijd in beslag. Onze OR heeft veel overleg met de bestuurder en we zitten vaker bij elkaar...

OR kan de frequentie en kwaliteit van het werkoverleg beïnvloeden

Werkwijze OR 6 minuten | 10-02-2022

De resultaten van uw organisatie zijn afhankelijk van de inzet en onderlinge samenwerking van de werknemers. Om tot een goede samenwerking t...

Machtsmiddelen van uw ondernemingsraad

Werkwijze OR 6 minuten | 15-12-2021

Welke wegen staan er open voor uw OR als de belangrijke besluiten van uw bestuurder niet uitpakken zoals uw OR dat wil? De Wet op de onderne...

In vier stappen meer jongeren bereiken en betrekken bij uw OR-werk

Werkwijze OR 4 minuten | 01-11-2021

Jongeren zijn de toekomst. Ze kijken met een frisse en vernieuwende blik naar de organisatie en willen vaak meedenken. Uw organisatie kan ve...

Enquêteprocedure in 10 stappen

Werkwijze OR Publicatiedatum 31-05-2021

Bij een vermoeden van wanbeleid of mismanagement kunnen de vakbonden of aandeelhouders de Ondernemingskamer (OK) vragen om een onafhankelijk onderzoek. Hoe verloopt deze...

Heeft u een vraag over Werkwijze OR?

Joost  Kokje
Joost Kokje
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Werkwijze OR?

Joost  Kokje
Joost Kokje
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie