Werkwijze OR

De werkwijze van de ondernemingsraad (OR) is bepalend voor de mate waarin de OR daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op de voorgenomen besluiten van de bestuurder en het organisatiebeleid. Omdat een OR te maken krijgt met uiteenlopende onderwerpen, partijen en situaties, is het van belang dat OR-leden goede onderlinge afspraken maken over de werkwijze en taakverdeling binnen de OR en een goede relatie met de bestuurder en andere sleutelfiguren onderhouden. 

De OR-leden doen al dit OR-werk naast hun reguliere functie. Om dat allemaal in goede banen te kunnen leiden, moeten ze het OR-werk slim inrichten.Ook moet de OR haarfijn aanvoelen wat er leeft onder de achterban. Op deze themapagina leest u alles wat u moet weten over dit onderwerp.

Nieuws

Ontheffing van OR-plicht is soms mogelijk

08-07-2024

Organisaties met 50 of meer werknemers moeten een ondernemingsraad (OR) hebben. Dit is wettelijk verplicht. In sommige situaties is de medez...

Nieuw in de OR? Dit is vooral níet de bedoeling

05-07-2024

Een ondernemingsraad (OR) is een officieel en wettelijk orgaan. Om een waardevolle gesprekspartner voor de bestuurder te zijn en de achterba...

De eerste dagen van een nieuw OR-lid

24-06-2024

Is een werknemer gekozen tot lid van de ondernemingsraad (OR), dan heeft hij er een functie als vertegenwoordiger bij. Hij gaat overleggen m...

Financiële OR-commissie nuttig voor OR en bestuurder

31-05-2024

Een ondernemingsraad die betrokken wil zijn bij het financiële beleid, doet er verstandig aan om een financiële commissie in te stellen. Zo’...