Werkwijze OR

Een ondernemingsraad krijgt met heel veel specifieke processen en omstandigheden te maken. Denk aan werken met een ambtelijk secretaris en de plicht om een OR-reglement en OR-jaarverslag te maken.

Uitgelicht

Inhoud definitief OR-reglement wettelijk bepaald

Voor het definitief vaststellen van het OR-reglement gelden een aantal regels. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 17-08-2018

Jaarverslag OR opstellen

De WOR verplicht u tot het jaarlijks produceren van een overzicht van uw activiteiten in de vorm van een jaarverslag. In deze tool...

Formulier
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 18-10-2019

OR-reglement opstellen en wijzigen

Bij het instellen van een ondernemingsraad (OR) moeten er een aantal voorzieningen worden getroffen. Denk bijvoorbeeld aan de wijze...

Reglement
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 12-08-2019

Taakverwachtingen van OR-voorzitter en (ambtelijk)...

Bent u eenmaal gekozen tot OR-lid, dan krijgt u er mogelijk nog een taak bij als u daarvoor openstaat. Om de OR goed te laten functioneren,...

Verdiepingsartikel
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

 

Toolboxen

Richt in 8 stappen een ondernemingsraad op

Ondernemingsraad Publicatiedatum 18-02-2020

U wilt (of moet) een ondernemingsraad (OR) in uw bedrijf oprichten. Dit vergt nogal wat organisatie. U moet voldoen aan verschillende wettelijke eisen. In deze toolbox...

Tools

Verdiepingsartikelen

Artikel 17, 18 en 22 WOR: Welke ondersteuning moet de werkgever de OR-leden geven?

Wet op de ondernemingsraden (WOR) 5 minuten | 03-08-2020

De leuze ‘OR-werk is ook werk’ bedoelt te zeggen dat het verrichten van medezeggenschapswerk volstrekt vergelijkbaar moet zijn met het vervu...

Artikel 15 en 23 c WOR: Regels en voordelen van commissies voor uw ondernemingsraad

Wet op de ondernemingsraden (WOR) 5 minuten | 03-08-2020

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) stelt ondernemingsraden in staat te werken met één of meer door de raad zelf in te stellen commissies....

Artikel 12 en 13 WOR: Wat zegt de wet over het lidmaatschap van een ondernemingsraad?

Wet op de ondernemingsraden (WOR) 5 minuten | 03-08-2020

Het is algemeen bekend dat werknemers zich eerst kandidaat moeten stellen en door de werknemers moet worden gekozen om toe te kunnen treden...

Infographics

Eerste taken startende OR-leden

Ondernemingsraad Publicatiedatum 22-04-2020

Er komt heel wat af op de leden van een gloednieuw geïnstalleerde of verkozen OR. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt de nodige handvatten voor zowel de OR...

Stakingen

Staken Publicatiedatum 06-01-2020

Bij een staking zijn vaak drie partijen betrokken: de vakbond, werknemers en de werkgever. De OR bepaalt zelf of hij hier ook een rol in speelt.

OR speelt grote rol bij financieel beleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 17-12-2019

De OR heeft diverse bevoegdheden als het gaat om het financiële beleid van de organisatie. De OR heeft advies-, instemmings- en initiatiefrecht. Welke bedrijfseconomische...

OR heeft veel invloed op arbobeleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 18-11-2019

De OR heeft instemmingsrecht op het arbobeleid in een organisatie. Hierdoor heeft de OR een vinger in de pap bij de opstelling, uitvoering en evaluatie van de arboregels....

Vraag en antwoord

Waar staat hoe we de OR-verkiezingen moeten organiseren?
De manier waarop de OR-verkiezingen georganiseerd moet worden, staat in uw OR-reglement. Volgens de Wet op de ondernemingsraden moet in het OR-reglement staan: hoe de kandidaatstelling geregeld is; de inrichting van de verkiezingen; de vaststelling van de uitslag van de verkiezingen,... Lees het hele antwoord