Werkwijze OR

De werkwijze van de ondernemingsraad (OR) is bepalend voor de mate waarin de OR daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op de voorgenomen besluiten van de bestuurder en het organisatiebeleid. Omdat een OR te maken krijgt met uiteenlopende onderwerpen, partijen en situaties, is het van belang dat OR-leden scholing volgen, goede onderlinge afspraken maken over de werkwijze en taakverdeling binnen de OR en een goede relatie met de bestuurder en andere sleutelfiguren onderhouden. Ook moet de OR haarfijn aanvoelen wat er leeft onder de achterban. De OR-leden doen al dit OR-werk naast hun reguliere functie. Om dat allemaal in goede banen te kunnen leiden, moeten ze het OR-werk slim inrichten.

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Wat mogen we verwachten van een OR-voorzitter en een (ambtelijk) secretaris?
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) eist dat de OR-voorzitter wordt benoemd door en uit de OR-leden en geeft hem als belangrijkste taak de vertegenwoordiging van de OR ‘in rechte’ (tijdens rechtszittingen). De ambtelijk secretaris (tool) is geen lid van de OR en houdt zich – in tegenstelling tot de secretaris – niet bezig met inhoudelijke discussies en besluitvorming van de OR. De OR-secretaris zit met de voorzitter en vicevoorzitter in het dagelijks bestuur en ondersteunt de OR. Lees meer in het verdiepingsartikel.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

OR kan meer werk verzetten met OR-commissies

Werkwijze OR 4 minuten | 02-10-2020

Volgens artikel 15 WOR mag uw OR collega’s die geen OR-lid zijn betrekken bij het OR-werk. Niet door ze af en toe te raadplegen – dat mag na...

Zaken die startende OR-leden in het zadel helpen

Werkwijze OR 6 minuten | 14-07-2020

Is uw OR een gloednieuw fenomeen binnen uw organisatie of net verkozen, dan komt er heel wat op de kersverse OR-leden af. Er zijn nog geen g...

Artikel 14 WOR: Wat zeggen de wet en uw reglement over de vergaderingen van uw OR?

Wet op de ondernemingsraden (WOR) 4 minuten | 17-05-2020

Vraag een buitenstaander wat de OR zoal doet en de kans is groot dat hij zal zeggen: ‘vergaderen’. Het is waar dat de meeste OR-tijd opgaat...

Vraag en antwoord

Hoe komen we tot eensgezindheid over instelling van gemeenschappelijke OR?
U gaat te snel. Eerst moet er in goed overleg een keuze worden gemaakt voor de beste structuur. Daarna gaat u kijken naar de invoering. Die is doorgaans pas mogelijk na de lopende zittingstermijn. Daarmee vervalt het bezwaar van de minderheid in uw OR. Overigens is het zo dat geen van... Lees het hele antwoord