Discriminatieboetes, anoniem solliciteren en open hiring

16 december 2021 | Door redactie

In de komende kabinetsperiode wordt een actief anti-discriminatiebeleid gevoerd. Organisaties die zich schuldig maken aan discriminatie of racisme, kunnen rekenen op boetes. De overheid gaat aan de slag met de mogelijkheden van anoniem solliciteren en ‘open hiring’.

Iedereen moet vrij zijn van discriminatie en racisme, zo is te lezen in het coalitieakkoord voor de periode 2021-2025. Maar nog te vaak krijgen bepaalde groepen mensen minder kansen of worden zij uitgesloten. Het nieuwe kabinet zal hiertegen maatregelen nemen. Dit beleid raakt ook het bedrijfsleven. Als vaststaat dat een organisatie iemand heeft gediscrimineerd, loopt zij het risico op een boete. In het akkoord is deze regel verder niet uitgewerkt. In de afgelopen kabinetsperiode is al wel een wetsvoorstel gepubliceerd dat een boete mogelijk maakt als een werkgever zich bij recruitment niet aantoonbaar inzet voor gelijke kansen. Dit voorstel ligt nog bij de Tweede Kamer.

Meldplicht voor uitzendbureaus bij discriminatie

In het regeerakkoord staat ook dat er een meldplicht zal worden gehanteerd voor discriminerende verzoeken aan uitzendbureaus, makelaars, verhuurders en vastgoedbemiddelaars. Bovendien kunnen organisaties die zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie of racisme, worden uitgesloten van overheidssubsidies en de gunning van opdrachten.
Daarnaast maakt de overheid werk van de selectiemethoden open hiring (aannemen zonder uitgebreide sollicitatie) en anoniem solliciteren. Het beeld over de effectiviteit van een methode als anoniem solliciteren is gemengd, maar de overheid wil bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Specifiek beleid voor zwangere vrouwen en stagiairs

Voor een paar specifieke groepen die last hebben van arbeidsmarktdiscriminatie, komt er apart beleid: de coalitie neemt maatregelen tegen zwangerschapsdiscriminatie en stagediscriminatie. Om dit allemaal mogelijk te maken, versterkt het nieuwe kabinet de positie van partijen als het College voor de Rechten van de Mens en de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme met voldoende mensen en middelen. Het College krijgt bijvoorbeeld jaarlijks € 500.000 extra.