Wet normering topinkomens (WNT)

Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) van kracht. Het doel van de WNT is het aan banden leggen van bovenmatige salarissen en ontslagvergoedingen voor topfunctionarissen bij instellingen in de (semi)publieke sector. Vanwege de WNT worden bezoldigingen (salaris inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering, belastbare onkostenvergoedingen en pensioenbijdragen) en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen waarop de wet van toepassing is genormeerd en openbaar gemaakt. De bezoldigingsmaxima worden jaarlijks geïndexeerd.

Uitgelicht

Maximumsalaris topfunctionaris stijgt naar € 201.000

De salarisnorm voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector stijgt naar € 201.000 in 2020. Dit heeft minister Ollongren van...

Nieuws
Door redactie Bestuur Rendement
Publicatiedatum: 16-10-2019

Valt uw instelling onder de WNT?

Het doel van de Wet normering topinkomens (WNT) is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen...

Stappenplan
PDF bestand
Publicatiedatum: 08-08-2019

De Wet normering topinkomens (WNT) in vogelvlucht

De Wet normering topinkomens (WNT) heeft als doel het aan banden leggen van excessieve beloningen in de (semi-)publieke sector. Uw...

Verdiepingsartikel
Door redactie Bestuur Rendement
Publicatiedatum: 02-05-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

De Wet normering topinkomens (WNT) in vogelvlucht

Wet normering topinkomens (WNT) 4 minuten | 02-05-2019

De Wet normering topinkomens (WNT) heeft als doel het aan banden leggen van excessieve beloningen in de (semi-)publieke sector. Uw organisat...