Eerste Kamer akkoord: nieuwe regels arbeidsvoorwaarden

17 juni 2022 | Door redactie

Werkgevers krijgen per 1 augustus 2022 definitief te maken met nieuwe regels voor onder meer het studiekostenbeding en nevenarbeidbeding. Na de Tweede Kamer is ook de Eerste Kamer akkoord met het voorstel voor de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Het wetsvoorstel wordt dinsdag 21 juni afgedaan als hamerstuk in de Eerste Kamer. Dat houdt in dat het wetsvoorstel zonder stemming wordt aangenomen. De ‘automatische’ aanvaarding van het wetsvoorstel betekent dat werkgevers per 1 augustus 2022 definitief te maken krijgen met nieuwe regels rondom de arbeidsvoorwaarden van werknemers.

Werkgevers moeten méér informatie verstrekken

De inwerkingtreding van de nieuwe wettelijke regels heeft onder meer gevolgen voor:

  • De informatieplicht bij de indiensttreding van nieuwe werknemers (artikel). Artikel 655 van Burgerlijk Wetboek 7, waarin staat welke informatie over de arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden een werkgever schriftelijk (of elektronisch) aan de werknemer moet verstrekken, wordt gewijzigd. Werkgevers moeten straks méér informatie aan nieuwe werknemers verstrekken – onder meer over de ontslagprocedure – en rekening houden met een nieuwe deadline voor de informatievoorziening.
  • Het studiekostenbeding (artikel). Verplichte opleidingen (op basis van Europese regels, Nederlandse wetgeving of de cao) voor werknemers moeten kosteloos zijn en als arbeidstijd worden beschouwd. Een werkgever mag de scholingskosten niet meer voor rekening van de werknemer laten komen, ook niet via een studiekostenbeding.
  • Het nevenarbeidbeding (artikel). Werkgevers mogen werknemers niet meer belemmeren om buiten het werkrooster te werken voor een andere werkgever, tenzij de werkgever een ‘objectieve rechtvaardigingsgrond’ heeft. Zonder zo’n grond is een nevenwerkzaamhedenbeding met verbod nietig, maar de grond hoeft niet in het beding zelf te staan. De werkgever moet achteraf de rechtvaardigingsgrond kunnen geven.
  • De mogelijkheid om te verzoeken om meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden (artikel). Een werknemer mag vanaf een dienstverband van 26 weken maximaal één keer per jaar een verzoek doen voor een vorm van arbeid met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Extra informatieplicht bij werken in het buitenland

Een werkgever die een werknemer vier weken of meer aaneengesloten in het buitenland laat werken, moet de werknemer informeren over de arbeidsvoorwaarden in dat land en over de manier waarop de terugkeer van de werknemer is geregeld. Voor detacheringen naar het buitenland gelden nóg meer aanvullende informatieverplichtingen (V&A).

Extra informatieplicht bij uitzendwerk

Bij uitzendwerk moet de uitlener de werknemer informeren over de identiteit van de inlenende onderneming, indien en zodra deze bekend is. 

Informatieplicht bij arbeidsovereenkomsten afgesloten vóór 1 augustus 2022

Voor arbeidsovereenkomsten die zijn afgesloten voor 1 augustus 2022 hoeft de werkgever niet spontaan aan de aanvullende informatieplicht te voldoen. Alleen als de werknemer erom vraagt, moet de werkgever de informatie alsnog verstrekken. De uitbreiding van de informatieplicht ziet wel op wijzigingen. De werkgever moet, ingeval van wijziging van de arbeidsvoorwaarden, de werknemer daarop uiterlijk op de dag waarop de wijziging ingaat informeren.

Wilt u de voortgang van een wetsvoorstel bijhouden? Controleer dan regelmatig dit overzicht van voorstellen voor wetten en regelingen op het gebied van personeel en arbeid (account nodig).

Meer informatie over de gevolgen van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden vindt u in de toolbox Dit veranderde er per 1 augustus in de arbeidsvoorwaarden.

Bijlagen bij dit bericht