Verzuim

Soms is verzuim veroorzaakt door het werk. Dit kan te maken hebben met stressgerelateerde klachten, maar ook met de lichamelijke inspanning die werknemers moeten leveren. Voor een werkgever is het goed om hier inzicht in te hebben, zodat hij gerichte maatregelen kan nemen tegen verzuim. Een zieke werknemer kost de organisatie immers veel geld en inspanning. Gelukkig hoeft verzuim niet altijd te betekenen dat een werknemer langdurig afwezig is. 

Als blijkt dat de werknemer niet echt ziek is, maar zich heeft ziekgemeld naar aanleiding van een arbeidsconflict, zal de bedrijfsarts voorstellen doen om het conflict op te lossen. De eerste stap is dus een bezoek regelen aan de bedrijfsarts.

Nieuws

Steun bij werkhervatting na uitval door psychische klachten

13-06-2024

Werknemers die zijn uitgevallen vanwege psychische klachten en na re-integratie weer aan het werk gaan, functioneren niet direct weer als va...

Bedrijfsartsen introduceren nieuwe aanpak

06-06-2024

Bedrijfsartsen komen niet meer toe aan collectieve preventietaken zoals die in de wet omschreven zijn. Door meer werkenden en meer verzuim g...

Meer werknemers verzuimen vanwege incidenten op werk

16-05-2024

Werknemers bij brandweer en politie hebben het vaakst te maken met incidenten die leiden tot verzuim. Dat blijkt uit de meest recente cijfer...

Werknemer bespreekt fysieke klachten vaak niet op het werk

25-04-2024

Werknemers met klachten aan het bewegingsapparaat brengen dat niet altijd in verband met het werk of de werkplek en bespreken hun klachten o...