Verzuim

Werknemers kunnen zich ziek melden vanwege allerlei redenen. Sommige redenen zijn veroorzaakt door het werk. Dit kan te maken hebben met stressgerelateerde klachten, maar ook met de lichamelijke inspanning die zij moeten leveren.

Voor een werkgever is het goed om hier inzicht in te hebben, zodat hij gerichte maatregelen kan nemen tegen verzuim. Een zieke werknemer kost de organisatie immers veel geld en inspanning. Gelukkig hoeft verzuim niet altijd te betekenen dat een werknemer langdurig afwezig is. 

Uitgelicht

Handen wassen belangrijkste maatregel tegen griep

Het griepvirus waart weer rond en dus rijst ook de vraag wat je ertegen kunt doen. Een goede hygiëne is het allerbelangrijkst om besmetting...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 01-11-2019

Stress belangrijke reden voor langdurend verzuim

Ziekteverzuim duurt meestal hooguit enkele weken. Psychische klachten zijn meestal de boosdoener bij langdurend verzuim. Vooral bij...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 10-10-2019

Moet de werkgever doorbetalen bij corona-quarantaine?

Het nieuwe coronavirus heeft Nederland bereikt. Organisaties moeten zich dus wapenen tegen COVID-19, bijvoorbeeld door werknemers thuis...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 28-02-2020

Verzuimpercentage berekenen

Het verzuimpercentage beschrijft het percentage verzuimde dagen ten opzichte van het totaal aantal gewerkte dagen van een werknemer...

Rekentool
Microsoft Excelsheet
Publicatiedatum: 24-09-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

De aandachtspunten bij de verzuim-ontzorgverzekering

Verzekeringen 4 minuten | 04-10-2019

Per 1 januari 2020 hebben verzekeraars een nieuwe verzuimverzekering op de markt gebracht; de zogenoemde verzuim-ontzorgverzekering. Als arb...

Handreiking voor de BHV bij brandveiligheid

Verzuim 5 minuten | 29-07-2019

Bedrijfshulpverleners (bhv’ers) spelen een belangrijke rol bij het omgaan met brandrisico’s en bij het bestrijden van een beginnende brand...

Wat te doen bij een ziekmelding na een arbeidsconflict?

Verzuim 5 minuten | 17-04-2019

Als een werknemer zich ziek meldt na een arbeidsconflict, is het soms lastig in te schatten of de werknemer echt ziek is of dat er iets and...

Infographics

Werkstress door PSA

PSA Publicatiedatum 24-09-2020

Ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress. Daarvoor bestaan de volgende vijf oorzaken, die samenvallen onder de noemer psychosociale...

E-learning

Verzuim op de werkvloer deel 2
Videocollege
27 minuten
12-11-2014
Verzuim op de werkvloer deel 1
Videocollege
15 minuten
12-11-2014

Vraag en antwoord

Wat kan een werkgever afleiden uit de verzuimgegevens?
Uw onderneming moet de (feitelijke) gegevens rond ziekteverzuim en reintegratie uiteraard ook vastleggen. Dat moet zorgvuldig gebeuren! Het hiervoor gebruikte interne of externe verzuimregistratiesysteem moet dan ook aan strenge eisen voldoen. Wettelijke verplichting De registratie en... Lees het hele antwoord