Welk nieuws hield de HR-professional in 2019 bezig?

Het pensioenakkoord, nieuwe regels voor arbeidsovereenkomsten, duurzame inzetbaarheid, personeelstekorten… 2019 had voor de HR-professional genoeg uitdagingen en veranderingen te bieden. Maar welke nieuwsartikelen trokken de meeste aandacht?

30 december 2019 | Door redactie

WAB speelt nu al een rol bij contractverlenging
Afgelopen jaar nam de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aan. Deze wet brengt per 1 januari 2020 diverse wijzigingen aan in de regels voor ontslag, arbeidsovereenkomsten en flexwerk. De WAB speelde dit jaar al een rol bij keuzes voor contracten. 

Verwachte loonstijging in 2020 opvallend beperkt
Op Prinsjesdag liet het Centraal Planbureau weten voor 2020 een gemiddelde contractloonstijging van 2,5% te verwachten. Inmiddels is deze stijging naar boven bijgesteld: 2,8%. De AWVN verwacht zelfs een stijging van 3,1%. Werkgevers mogen dus hun portemonnee trekken.

Compensatie transitievergoeding definitief per 1 april 2020
Organisaties kunnen definitief vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor de transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Hiervoor is een regeling gepubliceerd.

Moet werkgever vrij geven voor doktersbezoek?
Een thema waar discussie over kan ontstaan binnen organisaties, is doktersbezoek onder werktijd. In de Wet arbeid en zorg zijn regels opgenomen voor doktersbezoek.

Wet voor wijziging AOW-leeftijd bij Tweede Kamer
In het pensioenakkoord werd afgesproken om de stijging van de AOW-leeftijd de komende jaren te laten vertragen. Minister Koolmees van SZW zette deze afspraak snel om in wetgeving.

Het verschil: vakantiedagen en adv-dagen
Of werknemers nu een vakantiedag of een adv-dag opnemen; op beide dagen zijn ze vrij. Toch zijn er belangrijke verschillen tussen vakantiedagen en adv-dagen. Hoe zit het ook alweer?

Wetswijzigingen per 1 januari 2020 voor HR en salaris
In dit bericht keek HR Rendement vooruit. Per 1 januari 2020 verandert er veel in de wet- en regelgeving op het gebied van HR- en salariszaken.

Wat als werknemer niet op het werk kan komen door sneeuw?
Aan het begin van het jaar wilde u vanwege het winterse weer graag weten wat de regels zijn als werknemers door sneeuw niet op het werk kunnen komen. Per 1 januari 2020 veranderen overigens de regels die hiervoor relevant zijn.

Vanaf 1 juli 2020 wekenlang vaderschapsverlof
Dit betreft een bericht uit 2017, dat echter nog steeds relevant is. Komend jaar krijgen werknemers het recht op aanvullend geboorteverlof, waardoor zij wekenlang verlof kunnen nemen.

Rechter vindt slapend dienstverband slecht werkgeverschap
In maart stond een rechter een slapend dienstverband niet toe. Dat was een opvallende uitspraak, omdat de meeste rechters anders besloten. Inmiddels heeft de Hoge Raad zich uitgesproken en geoordeeld dat werkgevers de werknemers niet tegen hun zin mogen laten 'slapen'.