Het voorgenomen besluit: u maakt het verschil!

Zoals u weet, heeft uw ondernemingsraad advies- en instemmingsrecht. Met deze rechten kan uw raad advies of goedkeuring geven voor een besluit dat uw bestuurder wil nemen. Het is dan wel belangrijk dat u tijdig bij de besluitvorming wordt betrokken en de bestuurder het besluit niet al heeft genomen. Er moet dan sprake zijn van een zogeheten ‘voorgenomen besluit’. Hoe weet u wanneer daar sprake van is?

22 juni 2011 | Door redactie

Zodra de bestuurder een besluit wil nemen dat onder het adviesrecht (WOR, artikel 25) of het instemmingsrecht (WOR, artikel 27) valt, is hij verplicht dit aan uw raad voor te leggen. Hij mag het besluit nog niet hebben genomen; er moet sprake zijn van een voorgenomen besluit. Zo’n besluit komt tot stand in vier stappen:

  1. probleemstelling: er ontstaat een probleem in uw organisatie dat uw bestuurder moet oplossen;
  2. mogelijke oplossingen: uw bestuurder zet de verschillende opties op een rijtje;
  3. wenselijke oplossingen: de bestuurder maakt een afweging van de beste oplossingen;
  4. keuze oplossing en besluitvorming: de bestuurder kiest de beste oplossing.

Het voorgenomen besluit

Zodra alle vier de stappen zijn doorlopen, is er sprake van een voorgenomen besluit. De bestuurder weet welke maatregelen (stap 4) hij moet nemen om het probleem (stap 1) op te lossen. Zodra er een voorgenomen besluit klaarligt, moet de bestuurder dit aan uw raad voorleggen als het tenminste advies- of instemmingsplichtig is. Als de bestuurder al precies weet wat hij gaat doen, is er geen sprake meer van een voorgenomen besluit. Het besluit neemt dan al een definitieve vorm aan. Zorg er daarom voor dat de bestuurder het besluit aan u voorlegt als uw advies of goedkeuring er echt toe doet.