Zo maakt u afspraken en beleid over thuiswerken

Bij veel organisaties is geheel of gedeeltelijk thuiswerken mogelijk. Werkgevers doen er verstandig aan om goede afspraken te maken met hun werknemers over thuiswerken. Afspraken over de thuiswerkplek, thuiswerkvergoedingen, bereikbaarheid, een gezonde en veilige werkomgeving en nog meer. Deze toolbox helpt u om snel en eenvoudig een goed thuiswerkbeleid voor uw organisatie te maken.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Zo maakt u goede afspraken over thuiswerken

  Hoe zet uw organisatie een succesvol thuiswerkbeleid op?

  Bij thuiswerken is het zaak om duidelijke afspraken te maken, zowel op beleidsniveau als met individuele werknemers. Deze toolbox loodst u stap voor stap door alle aandachtspunten bij de keuzes die uw organisatie moet maken, bij het algemene thuiswerkbeleid en de afspraken met werknemers. Ook de rol van de OR komt aan bod. Zo leidt u thuiswerken in goede banen.

 • 2

  Maak keuzes over thuiswerken

  Voor- en nadelen thuiswerken voor werknemer en werkgever

  Tool Thuiswerken en hybride werken Publicatiedatum: 13-08-2019

  Met behulp van deze tool leert u een goede afweging maken over thuiswerken.


  Gezond thuiswerken

  Verdiepingsartikel Thuiswerken en hybride werken Publicatiedatum: 15-02-2021

  De SER bracht in beeld wat de effecten zijn van thuiswerken op werknemers. In dit artikel leest u die bevindingen. Doordat veel meer werknemers de laatste jaren thuiswerken, is het belangrijk een goed inzicht te krijgen in de effecten daarvan.


  Wie mag thuiswerken en wie niet?

  Vraag & Antwoord Thuiswerken en hybride werken Publicatiedatum: 24-06-2024

  Binnen onze organisatie werken we zoveel mogelijk thuis, maar dit is niet mogelijk voor alle functies. Bijvoorbeeld omdat thuiswerken teveel risico's met zich meebrengt of omdat het werk op locatie moet plaatsvinden. Hoe kunnen we dat regelen?


  Hoe regelen we de bereikbaarheid en werktijden bij thuiswerken?

  Vraag & Antwoord Thuiswerken en hybride werken Publicatiedatum: 16-04-2020

  In onze organisatie werken veel mensen thuis. Om het werk goed te kunnen doen, moeten collega's regelmatig met elkaar overleggen. Ook willen we als organisatie in de gaten houden of de medewerkers niet teveel of te weinig werken. Hoe regelen we dat?


  Thuiswerken vanuit het buitenland: mag dat?

  Verdiepingsartikel Buitenlandse werknemers Publicatiedatum: 24-06-2024

  Hybride werken is inmiddels niet meer weg te denken uit de samenleving. Daarmee is het vertrouwen gegroeid dat fysieke aanwezigheid van de werknemer op de werkvloer geen absolute must meer is. Hiermee komen voor werknemers nieuwe mogelijkheden om de hoek kijken: werken op afstand vanuit het buitenland. Als uw organisatie voor zo’n avontuur openstaat, waar moet u dan rekening mee houden?


  Thuiswerken en eigen apparatuur (BYOD)

  Verdiepingsartikel Zakelijke apparatuur Publicatiedatum: 03-04-2020

  In het kader van thuiswerken wordt veel gediscussieerd over de spullen die de werknemer al in bezit heeft: of en in hoeverre hij die kan gebruiken voor het uitvoeren van de werkzaamheden buiten de kantoormuren. Veel organisaties hebben dan ook ondertussen een beleid geformuleerd voor BYOD, CYOD of BYOS.


 • 3

  Stel beleid op over thuiswerken

  Hoe zorgen we voor een goede thuiswerkregeling?

  Vraag & Antwoord Thuiswerken en hybride werken Publicatiedatum: 16-03-2023

  Aan thuiswerken komt in in onze organisatie geen einde meer. Zowel de werkgever als werknemers hebben ondervonden dat (deels) thuiswerken voordelen heeft. We willen daaarom een goede thuiswerkregeling opstellen. Hoe pakken we dat aan?


  Thuiswerkregeling

  Infographic Thuiswerken en hybride werken Publicatiedatum: 24-06-2024

  Een werkgever kan met zijn werknemers in een thuiswerkregeling algemene afspraken maken over thuiswerken. Dit thuiswerkreglement biedt duidelijkheid aan zowel de werkgever als de werknemers.


  Voorbeeld thuiswerkregeling

  Tool Thuiswerken en hybride werken Publicatiedatum: 06-11-2020

  Stel eenvoudig een compleet en passend thuiswerkreglement op voor uw organisatie.


  Wie moet de inrichting van een thuiswerkplek betalen?

  Vraag & Antwoord Thuiswerken en hybride werken Publicatiedatum: 24-03-2020

  Steeds meer van onze medewerkers werken af en toe vanuit huis. Dat vinden we als organisatie geen probleem, maar wie betaalt de inrichting van de thuiswerkplek?


  Vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen bij hybride werken

  Verdiepingsartikel Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 08-09-2022

  De verschuiving naar flexibel werken was al ingezet, maar corona heeft de trend een flinke impuls gegeven. Hybride werken is in veel organisaties inmiddels niet meer weg te denken: werknemers werken een deel van de werkweek thuis of ergens anders dan op kantoor. Welke mogelijkheden zijn er om dit met vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen te ondersteunen?


  Voorbeeld cafetariaregeling

  Tool Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 13-11-2023

  Een cafetariaregeling inrichten is een hele klus. Deze tool helpt u daarbij.


  Omgaan met bedrijfseigendommen bij thuiswerken

  Tool Thuiswerken en hybride werken Publicatiedatum: 20-04-2020

  Leg de afspraken met uw werknemers over de omgang met bedrijfseigendommen bij thuiswerken vast met behulp van dit voorbeeldreglement.


  Personeelshandboek en hybride werken

  Tool Thuiswerken en hybride werken Publicatiedatum: 28-06-2021

  Gebruik deze checklist om uw personeelshandboek te toetsen aan de gevolgen van hybride werken.


 • 4

  Maak individuele afspraken met werknemers

  Voorbeeld thuiswerkovereenkomst

  Tool Thuiswerken en hybride werken Publicatiedatum: 12-08-2019

  Gebruik deze overeenkomst om afspraken te maken over thuiswerken.


  Tijdelijke thuiswerkovereenkomst

  Tool Thuiswerken en hybride werken Publicatiedatum: 09-03-2020

  Gebruik deze overeenkomst als u uw werknemer tijdelijk wil toestaan om thuis te werken.


  Hoe zit het met het concurrentiebeding bij thuiswerken?

  Vraag & Antwoord Concurrentiebeding Publicatiedatum: 16-08-2023

  Sinds corona werken onze werknemers voornamelijk thuis. Hoe zit het nu met het geografisch bereik uit het concurrentiebeding?


  Werkgever kan thuiswerken óf woon-werkverkeer vergoeden

  Tool Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 21-09-2021

  Werkgevers mogen werknemers, onder voorwaarden, voor elke volledige of gedeeltelijke thuiswerkdag een onbelaste vergoeding geven.


  Vaste reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding berekenen

  Tool Reiskosten Publicatiedatum: 02-01-2024

  Met deze tool berekent u hoe hoog de vaste onbelaste reiskostenvergoeding en/of thuiswerkvergoeding aan werknemers mag zijn.


  De fiscale aspecten van thuiswerken

  Verdiepingsartikel Thuiswerken en hybride werken Publicatiedatum: 03-04-2020

  Veel werkgevers maken de stap om thuiswerken toe te staan. Daar moeten de werknemers natuurlijk wel de voorzieningen voor hebben. De werkgever kan deze onbelast vergoeden onder de werkkostenregeling (WKR), maar dan moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Welke zijn dat?


  Kostenvergoedingen en thuiswerken

  Tool Thuiswerken en hybride werken Publicatiedatum: 29-04-2022

  Wat zijn de gevolgen voor zijn vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen als een werknemer (deels) vanuit huis gaat werken?


  Snel aan de slag met hybride werken en samenwerken

  Toolbox Thuiswerken en hybride werken Publicatiedatum: 15-08-2023

  Nu het in veel organisaties gebruikelijk is voor werknemers om gedeeltelijk vanuit huis te werken, stelt dat nieuwe eisen aan de manier waarop werknemers samenwerken en leidinggevenden hun team aansturen. Het kantoor is niet meer de locatie waar al het werk wordt uitgevoerd, maar waar tijd wordt besteed aan samenwerken. Concentratietaken en administratieve klussen blijven veelal liggen voor de thuiswerkdagen. Deze toolbox geeft u hulpmiddelen bij het maken van de transitie naar een hybride werkcultuur. Ook de rol van de OR komt aan bod.


 • 5

  De rol van de OR bij thuiswerkbeleid

  De rol van de ondernemingsraad (OR) bij thuiswerken

  Tool OR en personeelsbeleid Publicatiedatum: 14-02-2024

  Check welke rechten de ondernemingsraad (OR) heeft bij het invoeren van thuiswerken


  OR & recht op thuiswerken

  Verdiepingsartikel OR en personeelsbeleid Publicatiedatum: 09-03-2022

  Door de coronacrisis zijn veel werkgevers en werknemers gewend geraakt aan het thuiswerken. Waar thuiswerken in veel branches eerder niet gebruikelijk was, stimuleren veel werkgevers dat nu zelfs. Ook het plaatsonafhankelijk werken is daardoor steeds populairder geworden.Thuis- of plaatsonafhankelijk werken kan bijdragen aan productievere werknemers en een betere werk-privébalans. Voor uw OR is het goed om te weten welke afwegingen u en uw bestuurder kunnen maken en wat een werknemer in dat kader kan afdwingen.


  Thuiswerken vraagt om passend privacybeleid

  Verdiepingsartikel OR en digitale veiligheid Publicatiedatum: 13-09-2022

  Door nieuwe ontwikkelingen op de werkvloer kan de privacy van werknemers in het geding komen. Het is dan ook van belang dat uw organisatie beleid heeft dat de persoonsgegevens van uw achterban goed beschermt. Uw OR is hiervoor medeverantwoordelijk. Het is dus cruciaal dat uw OR weet wat uw rechten en plichten zijn.


  Voorbeeld vragenlijst bij thuiswerken

  Tool Thuiswerken en hybride werken Publicatiedatum: 03-05-2021

  Gebruik dit formulier met voorbeeldvragen om een enquête over thuiswerken vorm te geven.


 • 6

  Meer informatie

  E-training Thuiswerken

  E-training 8 modules

  Thuiswerken is razendsnel geaccepteerd als onderdeel van de nieuwe standaard. Veel werknemers komen niet meer alle dagen naar kantoor. Ze blijven minstens één dag in de week thuiswerken. Om dit effectief te laten zijn, moeten werkgever én werknemer goede afspraken maken over het thuiswerk-gedeelte van dit hybride werken. Juist omdat dit nog een relatief recente ontwikkeling is, zijn beleidsafspraken op dit vlak ontzettend belangrijk.


  Thuiswerken en hybride werken

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Het merendeel van de werknemers wil (gedeeltelijk) thuiswerken, maar in de praktijk blijkt dat veel organisaties hiervoor nog geen beleid hebben opgesteld. De meeste werkgevers komen niet verder dan een regeling waarbij 50% thuis en 50% op kantoor gewerkt kan worden, maar duidelijke afspraken en goede voorzieningen ontbreken. Speciaal daarom organiseert Rendement de training Thuiswerken en hybride werken. Tijdens deze training wordt de belangrijkste wetgeving voor u op een rij gezet en krijgt u praktische tips om uw medewerkers efficiënt en gezond thuis en op kantoor aan het werk te houden.