Verwerk de aangifte loonheffingen in 5 stappen

Werkgevers moeten over loon van de werknemers loonheffingen berekenen en die via de aangifte loonheffingen aangeven en afdragen. Deze toolbox zet alles wat daarbij komt kijken voor u op een rijtje.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Verwerk de aangifte loonheffingen in 5 stappen

  Wie de regels niet volgt, kan naheffingen en boetes verwachten

  Elke werkgever met personeel in dienst ontkomt niet aan het periodiek doen van aangifte loonheffingen. De loonaangifte is aan veel regels gebonden. Werkgevers die zich niet aan die regels houden, hangt een hoop extra administratieve rompslomp en onnodige kosten boven het hoofd.

 • 2

  Wat telt mee voor de loonheffingen en loonaangifte?

  Wat valt onder loon in geld?

  Vraag & Antwoord Loonadministratie Publicatiedatum: 16-04-2020

  Wat valt allemaal onder de noemer loon in geld? Vallen daar ook bitcoins onder?


  Wat is loon in natura waard?

  Vraag & Antwoord Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 15-08-2019

  Als we een verstrekking of terbeschikkingstelling in de vrije ruimte van de werkkostenregeling willen onderbrengen, hoe bepalen we dan de waarde ervan voor de werknemer?


  Uitleg over aanspraken en hoe u deze verwerkt in de administratie

  Verdiepingsartikel Loonadministratie Publicatiedatum: 10-06-2020

  Aanspraken zijn fiscaal gezien ingewikkelde materie. Als u ze in de loonadministratie moet verwerken, moet u daarom heel goed opletten. Soms moet u er loonheffingen over inhouden en afdragen, terwijl andere aanspraken juist weer onbelast zijn. Ook de regels voor hoe u moet omgaan met uitkeringen die volgen op aanspraken, kunnen per situatie verschillen. Het is uw verantwoordelijkheid dat dit goed gaat. Opletten dus!


  De werkkostenregeling toepassen in 7 stappen

  Toolbox Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 19-08-2019

  De werkkostenregeling geeft werkgevers de mogelijkheid om vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te geven zonder dat daar loonheffingen over berekend hoeven te worden. Daarbij gelden wel strikte voorwaarden. Met deze toolbox volgt u de juiste stappen.


  Gangbare vergoedingen en verstrekkingen

  Tabel | Werkkostenregeling (WKR) | Publicatiedatum: 20-02-2020

  Vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers vormen in principe loon, maar soms zijn ze onder voorwaarden geen (belast) loon of in onbelast loon om te zetten door gebruik van de vrije ruimte. In dit overzicht vindt u terug hoe gangbare vergoedingen en verstrekkingen voor de loonheffingen kwalificeren.


 • 3

  Verschuldigde loonheffingen berekenen

  Loonbelastingtabellen 2021 staan online

  Nieuws Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 06-01-2021

  De Belastingdienst heeft de loonbelastingtabellen voor 2021 gepubliceerd in de online rekenhulp. Bij de keuze van de juiste tabel zijn het aangiftetijdvak en het woonland van de werknemer doorslaggevend.


  Wanneer geldt de tabel bijzondere beloningen?

  Vraag & Antwoord Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 25-06-2020

  In welke situaties moeten we bij het berekenen van de verschuldigde loonheffingen over het loon van de werknemers de tabel voor bijzondere beloningen gebruiken en niet de normale tijdvaktabel?


  De werking van VCR

  Infographic Premies werknemersverzekeringen Publicatiedatum: 14-08-2019

  De premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet worden berekend via het voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR), volgens de grondslagaanwasmethode. Hoe deze methode precies werkt, vindt u in deze infographic.


  Definitieve sociale verzekeringspremies 2021 bekend

  Nieuws Premies werknemersverzekeringen Publicatiedatum: 16-11-2020

  De definitieve premies voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen voor 2021 zijn bekendgemaakt. Hierbij horen ook de hoge en lage WW-premie en het maximumpremie- en -bijdrageloon.


  Gemiddelde premie ZW en WGA in 2021 iets omhoog

  Nieuws Premies werknemersverzekeringen Publicatiedatum: 02-09-2020

  De gemiddelde premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) stijgt in 2021 van 0,76% naar 0,78%. De gemiddelde premie voor de Ziektewet (ZW) gaat met 0,06 procentpunt omhoog naar 0,58%. UWV maakte de gemiddelde premies voor de Werkhervattingskas (Whk) op 1 september bekend.


  Berekening inkomensafhankelijke bijdrage ZVW

  Tool Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 02-01-2020

  Met deze tool berekent u de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet. Of dit nu voor de onderneming of de werknemer geldt.


  Contracturen en contractloon berekenen voor de loonaangifte

  Tool Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 30-08-2019

  In de loonaangifte moet u onder meer het contractloon en de contracturen invullen. In deze tool ziet u hoe u deze precies kunt berekenen.


 • 4

  De loonaangifte invullen

  Gegevens vastleggen voor loonheffingen

  Tool Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 06-08-2019

  Deze tool biedt u een handig formulier om de benodigde gegevens van de werknemer vast te leggen en aangifte loonheffingen te kunnen doen.


  Mag er een fictief BSN in de loonaangifte staan?

  Vraag & Antwoord Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 22-07-2019

  Wij hebben van een werknemer nog geen burgerservicenummer. Kunnen we in de loonaangifte een fictief nummer gebruiken?


  Het verschil: loontijdvak en aangiftetijdvak

  Nieuws Loonadministratie Publicatiedatum: 15-12-2017

  Elke organisatie met werknemers heeft ermee te maken: tijdvakken. Maar wat is nou eigenlijk het verschil tussen een loontijdvak en een aangiftetijdvak en waarom is dat verschil zo belangrijk?


  Aangiftetijdvakken loonheffingen 2021

  Infographic Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 05-01-2021

  Heeft u werknemers in dienst, dan krijgt u natuurlijk te maken met loon. Zij werken immers niet voor niets. Over dit loon moet u loonheffingen inhouden. Deze loonheffingen bestaan uit loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Voor de door u ingehouden en verschuldigde bedragen moet u periodiek aangifte loonheffingen doen. De volgens de aangifte verschuldigde bedragen moet u tegelijkertijd met de aangifte loonheffingen betalen. De periode waarover u aangifte doet en betaling moet plaatsvinden, kan verschillen van per kalendermaand, kalenderkwartaal, halfjaar of jaar.


  Kunnen we een herinnering krijgen voor de loonaangifte?

  Vraag & Antwoord Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 26-07-2019

  Kunnen we ieder aangiftetijdvak een herinnering krijgen voor het indienen en betalen van de loonaangifte?


  Gegevens loonaangifte snel in polisadministratie

  Nieuws Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 14-11-2016

  UWV en de Belastingdienst willen de loonaangifte graag zo snel mogelijk van uw organisatie ontvangen. Op die manier zijn de loongegevens eerder beschikbaar in de polisadministratie, waar veel instanties uit putten.


  Codes voor de aangifte loonheffingen van 2021 bekend

  Nieuws Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 12-01-2021

  De Belastingdienst heeft de codes voor de aangifte loonheffingen van 2021 bekendgemaakt. Werkgevers hebben deze codes nodig voor hun loonaangifte om bijzonderheden van een werknemer aan te geven.


 • 5

  Bijzondere situaties voor de loonheffingen verwerken

  Hoe verloon ik een 53e loonweek via de vierwekentabel?

  Vraag & Antwoord Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 03-06-2020

  In 2020 vielen de weken zo dat er 53 loonweken in het kalenderjaar zaten. Hoe werkt de verloning via de vierwekentabel in dat geval?


  Moeten we premies werknemersverzekeringen betalen over een nabetaling?

  Vraag & Antwoord Premies werknemersverzekeringen Publicatiedatum: 26-07-2019

  Wij doen een nabetaling aan een ex-werknemer. Moeten we premies werknemersverzekeringen betalen?


  Bijzondere arbeidsrelaties correct behandelen

  Tool Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 29-06-2020

  Er zijn talloze arbeidsrelaties waarvoor in de loonaangifte afwijkende regels of tabellen gelden. In deze checklist vindt u er 23.


  Hoe verwerkt u gegevens van gemoedsbezwaarde werknemers?

  Verdiepingsartikel Loonadministratie Publicatiedatum: 22-05-2020

  De volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen zijn in Nederland verplicht voor alle werkenden. Sommige willen echter geen gebruik maken van deze verzekeringen vanwege hun levensovertuiging. Deze zogenoemde gemoedsbezwaarden kunnen dan een ontheffing krijgen. Het is belangrijk om te weten hoe u dit verwerkt in de salarisadministratie.


 • 6

  Handelingen na de aangifte loonheffingen

  De diverse controles rond de loonaangifte

  Verdiepingsartikel Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 26-06-2020

  Sinds de invoering van de elektronische aangifte loonheffingen wordt elke aangifte direct bij binnenkomst gecontroleerd. Dit doet zowel de Belastingdienst als UWV, alleen op andere momenten in het verwerkingsproces. Er vinden diverse soorten controles plaats, waarbij u terugkoppeling krijgt als er iets mis is met de loonaangifte. Alle controles zijn erop gericht om de polisadministratie betrouwbaar en stabiel te houden.


  Het hoe en waarom van correcties over 2019 doorvoeren

  Verdiepingsartikel Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 26-06-2020

  De Belastingdienst en andere instanties baseren zich voor het bepalen van aangiftes, uitkeringen en toeslagen op de gegevens uit de polisadministratie. Die moeten dus wel in orde zijn. Dat betekent dat u eventuele fouten in de aangifte loonheffingen altijd moet corrigeren, ook als ze voor uw organisatie geen verdere gevolgen hebben. Hoe gaat dat ook alweer in zijn werk voor 2020, 2019 en eerdere jaren?


  Wat kunt u verwachten bij een naheffing loonheffingen?

  Verdiepingsartikel Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 09-09-2019

  Bent u te laat met het indienen van een loonaangifte of bent u te laat met de betaling aan de Belastingdienst, dan is er sprake van verzuim. U kunt dan van de Belastingdienst een verzuimmededeling krijgen. In sommige situaties krijgt uw organisatie zelfs te maken met een naheffingsaanslag of een boete. Wanneer kunt u een naheffingsaanslag op de mat vinden en wat staat u dan eigenlijk precies te wachten?


  Alles over boetes rond de aangifte loonheffingen

  Verdiepingsartikel Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 17-09-2019

  Rondom de loonaangifte moet u zich aan de regels houden: u moet op tijd de juiste gegevens aan de Belastingdienst verstrekken, elk tijdvak aangifte doen én de loonheffingen voor de deadline betalen. Houdt u zich niet aan de regels, dan kan uw organisatie u naast een naheffingsaanslag ook flinke boetes krijgen. Die duizenden euro’s houdt u liever in uw zak. Gelukkig strijkt de Belastingdienst soms met een hand over het hart.


  Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure

  Toolbox Bezwaar en beroep Publicatiedatum: 27-05-2021

  De Belastingdienst eist dat uw onderneming belasting betaalt. Inspecteurs van de Belastingdienst houden in de gaten of de fiscale regels correct zijn toegepast en dus of uw onderneming voldoende belasting heeft betaald. Vindt de inspecteur van niet, dan hangen u in de meeste gevallen extra kosten boven het hoofd. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u bezwaar maken. Krijgt u nul op het rekest, dan kunt u achtereenvolgens in beroep gaan, in hoger beroep gaan en in cassatie gaan. In deze toolbox vindt u de tools die u nodig heeft bij het instellen van een bezwaar of beroep, en informatie over het verloop van deze procedures.


 • 7

  Meer informatie

  Handboek Loonheffingen 2021 met register

  Tool Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 14-10-2021

  De pdf van Handboek Loonheffingen 2021 – versie van 14 oktober – bevat de regels voor de loonheffingen in 2021.