Instemming OR: bedrijfsmaatschappelijk werk

De bedrijfsmaatschappelijk werker is gespecialiseerd in werkgerelateerde problemen en conflicten. Verandert er binnen een organisatie iets in de regelingen rond bedrijfsmaatschappelijk werk? De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht!

7 november 2016 | Door redactie

Niet alleen de instelling van een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk valt onder het instemmingsrecht (tools) van de ondernemingsraad op basis van artikel 27, lid 1j van de Wet op de ondernemingsraden; ook heeft de OR instemmingsrecht op de positie van de bedrijfsmaatschappelijk werker binnen de organisatie. De ondernemingsraad doet er goed aan om de privacy van de werknemers in het oog te houden, omdat bedrijfsmaatschappelijk werk zich op de balans tussen werk en privé richt. Daarnaast kan het voor een OR geen kwaad om eens te controleren of alle werknemers op de hoogte zijn van het bestaan van deze dienst.

OR zet bedrijfsmaatschappelijk werk op de agenda

Is er binnen de organisatie nog geen regeling op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk? De OR kan het onderwerp dankzij het initiatiefrecht op de agenda zetten van de overlegvergadering met de bestuurder. Een bedrijfsmaatschappelijk werker kan namelijk van grote toegevoegde waarde zijn voor een organisatie. De hulpverlener kan onder meer:  

  • begeleiding bieden bij het oplossen van conflicten tussen werknemers;
  • hulp verlenen in een groep na een bedrijfsongeval of reorganisatie, zodat werknemers hun ervaringen kunnen delen;
  • kwetsbare groepen – zoals startende werknemers of herintreders – begeleiden op de werkvloer;
  • een luisterend oor bieden aan werknemers die problemen thuis hebben.

Meer lezen over het instemmingsrecht van de OR? Zie ook:
Basisprincipes instemmingsrecht van de OR
Instemmingsrecht OR: werktijd en vakantie
Instemmingsrecht OR: arbobeleid
Instemmingsrecht OR: de pensioenregeling
Instemmingsrecht OR: beoordeling en beloning
Instemmingsrecht OR: personeelsbeleid
Instemmingsrecht OR: privacy werknemers
Instemmingsrecht OR: klachtenregeling
Instemmingsrecht OR: werkoverleg
Instemmingsrecht OR: conflict vredig oplossen 
Instemmingsrecht OR: de beroepsprocedure